Arkiva e lajmeve
                   

SHOQATA E GAZETARËVE E SËRBISË I NDIHMON BANORËVE DHE KOLEGËVE NË VENDET E VËRSHUARA

23. maj 2014.

Shoqata e pavarur e gazetarve Vojvodina (NDNV) i ka ftuar sot kolegët për solidaritet në media, gazetarët dhe puntorët e mediave që jetojnë dhe punojne në vendet e vërshuara të cilët mbas derdhjes së lumenjëve në të gjithë Sërbinë që janë mbytur ose kanë humbur patundëshmërin. NDNV në lajmrim ka cekur se është kyçur Këshillit drejtues Fondi i Pavarur i shoqatës gazetareske së Sërbisë (NUNS), qëllimi që me mjetet finasiare të i ndihmojnë gazetarëve dhe familjeve të tyre të cilët për shkak vërshimeve kanë pasur dëme materijale. Shoqata i ka thirur antarët e vetë që të i bashkangjiten aksionit dhe kanë shtuar që edhe vetë shoqata do ti i ndihmojë finasiarisht këtë aksion dhe solidaritet.

„Apelojmë të gjitha shtëpitë e mediave dhe të punsuarit në media, veçanarisht antarët e NUNSI-t dhe të NDNV, që në përpuethshmëri me mundësit të i bashkangjitën finasiarisht Fondit për ndihmë të gazetarve dhe mediave të NUNSI-it” Pagesat mundem me u bë në numrin e zhiro llogaris 160-322767-29. Mënyra e pagesës është „ Ndihmë për të përmbyturit nga vërshimet“, kurse pranues është Fondi për ndihmën e gazetarëve dhe mediave „NUNS“.

Tani është në proces përmbledhja e të dhënave për kolegët që jetojnë dhe punojnë në Obrenovc, Krupnj, Ubu,Ljigu,Ljubovij, Sremskoj Mitrovic, Jameni, Vishnjiqevu dhe në vendet tjera ku janë të rrezikuar nga vërshimet. Të gjitha informacionet nga gazetarët e rrezikuar duhet të dërgohen në E-mail-at nuns@nuns.rsndnvns@gmail.com ose të i lajmrohen në përmes telefonave në vijim: 011 33 43 892; 33 43 255 dhe 066 88 22 006,si dhe 021 472 31 80 ose 064 23 27 030.

Fondi për ndihmë të gazetarëve ose mediave NUNS është regjistruar në prill të vitit 2009 dhe deri më tash ka ndihmuar materjalisht të rrezikuarve dhe të sëmurëve, gazetarve dhe puntorve tjerë medial. 

Shoqata e gazetarve në Sërbi (UNS) dhe përdoruesit e tviterit kanë mbledhur gati 20 tonë ndihma të ndryshme për te rrezikuarit nga vërshimet, në aksionin “Humaniteti në vendngjarje” është njoftuar sot nga UNS-i

Aksioni “Humaniteti në vendngjarje” zgjatë qe shtatë ditë në hapsirat e UNS-it në Beograd (Resavska 28) dhe në të gjithë Sërinë ku gjinden popullatat e rrezikuara. Qëllimi i aksioni është që ndihma e kërkuar ti dërgohet më të rrezikuarve, veçanarisht bëhet kujdes që të mbulohen pjesët jashtë Beogradit.

Deri tash ndihmë është dërguar në Sremska Pallank, Krupanj, Llazarevc, Valjev,Vellike Crnjene, Mionic, Kraljev,Paraqin, Trstenik,Ljig, Ljubovij, Poljane, më pasë për Doboj në fushën e Helikopterëve në Dobanovc ku helikopterët i dërgojnë njerëzve të cilët nuk janë evakuar. Ndihma është ndar edhe nëpër qendrat publike në Beograd, por edhe është dërguar nëpër shtëpi në Bariç dhe Zabrezhj. Aksioni „Humaniteti në vendngjarje“deri më tash u janë përgjigjur 250 individ dhe kompani.

Burimi:Danas,Kurir dhe Trupi Koordinues