Arkiva e lajmeve
                   

SHKËMBIMI RINOR NGA SHTËPIA

25. mars 2020.

Që nga vendosja  e situatës së jashtëzakonshme për shkak të virusit Covid19, të rinjtë kanë pasur shumë thirrje për përmbajtje të ndryshme falas në internet në fushat e arsimit, kulturës, sportit ... Shumica e këtyre përmbajtjeve kanë mungesë ndërveprimi, si dhe lehtësojnë shkëmbimin e drejtpërdrejtë midis të rinjve, ndërsa promovojnë parimin e #rrinëshpi, në mënyrë që të rinjtë të mbrohen maksimalisht.

Ideja e serialit "Shkëmbimi i të rinjve nga shtëpia - gjithçka është e mundur!" është të sigurojë një hapësirë ​​në internet për të takuar dhe lidhur të rinj nga qytete të ndryshme, me përmbajtje edukative në përputhje me interesat e të rinjve.

Thirrja është për organizata, punëtorë të rinj dhe udhëheqës.

Siç synohet:

• Shkëmbime rinore një-ditore ose disa-ditore që mbledhin të rinj nga të paktën 2 qytete të Serbisë;

• Përmbajtja / tema arsimore në lidhje me interesin e të rinjve dhe angazhimin tematik të organizatave të përfshira;

• Të paktën 10, deri në 100 të rinj në një shkëmbim, duke përfshirë drejtuesit e të rinjve dhe punëtorët e të rinjve;

• Vendi: Takimet e ZOOM ose platforma Moodle. NAPOR vë në dispozicion porositë e tij të paguara, si dhe udhëzimet për përdorimin e mbledhjeve të Zoom-it. http://ëëë.napor.net/sajt/images/Dokumenta/smernice_za_platforme/Smernice_za_korienje_ZOOM_platforme.pdf

Të gjithë të interesuarit mund të lënë informacionin e tyre dhe të propozojnë një temë për shkëmbimin e të rinjve nga shtëpia në linkun https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g_wWvHsrDjXKxvFeJNIFFxUkCG4QtG4RGkysJOpnjZA/edit?usp=sharing
</div>

<p></p>
<p>
				<div style=