Arkiva e lajmeve
                   

SHFAQJA ,,ROGJENA JASHAREVIQ“ (E LINDUR SI JASHAREVIQ) ËSHTË SHFAQUR NË SHKOLLËN EKONOMIKE

13. mars 2014.

Vranjë - Aktivistët e rinj nga nacionaliteri serb dhe rom në Vranjë, mbrëmë në amfiteatrin e shkollës Ekonomisë e Tregëtisë kanë realizuar shfaqjen e forumit të teatrit  “Rogjena Jashareviq” (e lindur si Jashareviq) . Punëtorit gjatë së cilës shfaqja është krijuar janë mbajtur më 31 janar, 1 dhe 2 shkurt në Shkollën Ekonomike e tregëtisë në Vranjë, ku nxënësit e kësaj shkolle dhe shkollës Kimiko-teknologjike kanë qenë aktorët e kësaj shfaqjeje.

Shfaqja organizohet në kuadër të fushatës „Mi-tu“, pjesë e projektit “Më barazo!” në territorin e komunës së Preshevës, Bujanocit, Vranjës dhe Vlladiçin Hanit.

Qëllimi i projektit është sensibilizimi i shoqërisë në katër komunat e jugut të Serbisë rreth rëndësisë së rrespektimit të drejtave të pakicave, luftës kundër diskriminimit dhe përfshirjes.

Burimi: Jugmedia