Arkiva e lajmeve
                   

SFIDA RINORE “GENERATION UNLIMITED” (AFATI: 10 SHKURT 2020)

9. janar 2020.

Sfida rinore në kuadër të iniciativës “Generation Unlimited” mbërrin në Serbi! UNICEF u bën thirrje të rinjve të ofrojnë zgjidhje që do të ndihmojnë në promovimin e arsimit, punësimit dhe aktivizmit qytetar. Regjistrohuni nëse keni ide se si të filloni zgjidhjen e problemeve në komunitetin tuaj dhe nuk keni burime të mjaftueshme për t'i zbatuar ato.

Nëse mendoni se mund të kontribuoni në zgjidhjen e sfidave në mjedisin tuaj që adresojnë një nga pyetjet e mëposhtme, kjo është thirrja për ju:

  • Si mund të rinjtë të njihen më shumë me tregun e punës dhe si mund ta njohë bota e biznesit potencialin e tyre?
  • Si mund të rinjtë brenda dhe jashtë shkollës të marrin më shumë mundësi për të zhvilluar aftësi dhe të zhvillojnë më tej veten e tyre?
  • Si duhet të kenë të gjithë të rinjtë qasje të barabartë në zhvillim dhe mundësi punësimi?
  • Si t’i inkurajojmë të rinjtë të zgjidhin në mënyrë proaktive problemet dhe të marrin pjesë aktive në shoqëri?

Ftesa është e hapur për të rinjtë nga e gjithë Serbia. Ekipet mund të kenë nga 3 deri në 5 anëtarë. Secili anëtar i ekipit duhet të jetë ndërmjet 14 dhe 24 vjeç.

UNICEF mbështet diversitetin dhe veçanërisht inkurajon të rinjtë që nuk kanë pasur mundësinë të marrin pjesë në aktivitete të tilla.

Afati i aplikimit është deri më 10 shkurt 2020.

Formulari i aplikimit është në dispozicion nëwhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYDG861KWgRy29UAmA0HoeVH-_9PU4usVMCH7xB-8qzDhISw/viewform.

Nëse preferoni, mund të dërgoni një kërkesë të shtypur nga lidhja më poshtë: UNICEF në Serbi, Programi Rinor, Svetozara Markovica 58, 11000 Beograd.

Nëse nuk jeni në gjendje ta plotësoni aplikimin në mënyrat e mësipërme, mund të telefononi në 0644747827.

Gjithsej 10 ekipe do të përzgjidhen për të marrë pjesë në një punëtori projektimi 27-29 shkurt, ku ata do të zhvillojnë zgjidhjen e tyre. Nga 5 skuadrat më të mira do të marrin mbështetje financiare në vlerë prej $ 1000 dhe mbështetje tre-mujore për projektin që ata hartuan.

Secili anëtar i ekipit duhet të jetë i pranishëm gjatë tre ditëve të hartimit të punëtorisë (27-29 Shkurt, 2020), si dhe ëebinarëve përgatitor që do t'i paraprijë punëtorisë (22 shkurt 2020).

Nëse ekipi do të zgjidhet për mbështetje financiare dhe mentorim, është e nevojshme që të përkushtohet për zhvillimin dhe zbatimin e projektit deri në qershor 2020.

““Generation Unlimited” apo “GenU” ka nisur një sfidë rinore që po ndodh në 40 vende të botës këtë vit. Qëllimi i kësaj nisme është të fuqizojë të rinjtë për të krijuar zgjidhje për sfidat në mjedisin e tyre dhe në këtë mënyrë të përmirësojnë aftësitë e tyre, më lehtë kalimin nga arsimi në punësim dhe të bëhen aktivë socialë. Sfidën në Serbi është e mbështetur nga UNICEF dhe UNDP dhe është duke u zbatuar nga organizata "Razlivalište" me mbështetjen e Aleancës Skautëve të Serbisë. Ju mund të lexoni më shumë rreth kësaj nisme nëhttps://www.generationunlimited.org/news-and-stories/generation-unlimited-youth-challenge-201920-press-release

Burimi:  www.unicef.org dhe Trupi Koordinues