Arkiva e lajmeve
                   

SEMINAR PËR LIDER TË RINJË

19. gusht 2011.

Në Beograd dje, në seminarin trejavor, janë mbledhur 53 lider të rinjë nga Srbia, SHBA-të, Hungaria, Sllovakia dhe Sllovenia, në kuadër të programit Amerikan për lider të rinjë të Evropës qendrore., është komunikuar nga Nisma e të rinjëve për  të drejtat e njeriut. Seminari për të rinjët do të mbahet në Qendrën e Beogradit të akademisë së bukur Gvarnerijus, ku të rinjët do të përcjellin ligjerata nga aktivizmi dhe liderizmi, prezentimi në punëtori rreth organizimit të kampanjava, punën ekipore, udhëheqjen e projekteve dhe planifikimin e akcionëve lokale. Përpos punës së përbashkët, ata do të kenë rast të shoqërohen dhe të shohin Beogradin, do të vizitojnë Kuvendin e Sërbisë, do ti përcaktohet takim në ambasadën Amerikane.

Programi për lider të rinjë të Evropës qendrore do të zgjasë katër javë dhe parasheh vizitën e të rinjëve të talentuar nga vendet e atij regjioni të SHBA-ve, ku mësojnë për liderizmin, historinë dhe kulturën amerikane, por edhe me vizitën kthyese të Amerikanëve të rinjë vendeve të Evropës qendrore. Qëllimi i programit është promovimi reciprok i mirëkuptimit dhe rrespektimi në mes të nxënësve të shkollave të mesme dhe liderëve të rritur që ti ndihmohet atyre në arritjen e aftësive të cilat duhen ti kenë liderët e qytetruar. Duke ju faleminderuar këtij programi, dhjetë gjimnazist nga Presheva, Lloznica, Shabaci dhe Valjeva kanë vizituar SHBA-në, më pas bashkëqytetarët e tyre i kanë mirëpritur 16 të rinjë nga SHBA-ja të cilet qëndrojnë në vizitën dy ditore në Sërbi.

Seminari për liderët e rinjë zyrtarisht do të përfundojë me 20 gusht në mbrëmje në Ada ciganlija. Programin për lider të rinjë  në Sërbi e realizon “Meridian interneshenal centre” në bashkëpunim me Nismën e të rinjëve për të drejtat e njeriut.