Arkiva e lajmeve
                   

RREGULLIMI I INFRASTRUKTURËS SË ZONËS INDUSTRIAL TË PRESHEVËS

27. qershor 2017.

Beograd, Preshevë – Ministria e Ekonomisë së Republikës së Serbisë ka shpallur tender për ndërtimin e rrugës, kanalizimit fekal dhe atmosferik, rrjetit të ujësjellsit, rrjetit të telekomunikacionit dhe instalimit elektrik në zonën industrial në Çukarkë të Preshevës.

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave është 25 korrik 2017, deri në ora 9.

Hapja publike e ofertave do të realizohet dy orë më vonë në Ministrinë e Ekonomisë.

Burimi: Vranjske, Bujanovaçke dhe Trupi Koordinues