Arkiva e lajmeve
                   

RAST PËR TË RINJËT PËR PËRVOJË PROFESIONALE NË BEOGRAD

14. shtator 2021.

Bujanoc - Preshevë - Medvegjë - Beograd – Të diplomuarit, 10 prej tyre nga Bujanoci, Presheva dhe Medvegja, me mbështetjen e OSBE -së, do të kenë mundësi për praktikë profesionale në institucione të ndryshme republikane në Beograd.

Konkursi është i hapur deri më 20 shtator, dhe fillimi i angazhimit të punës pritet në nëntor të këtij viti dhe do të zgjasë për gjashtë muaj.

Është rasti që njohurit teorike ti përmbushin me pjesën praktike nga kandidatët që janë diplomuar kohët e fundit dhe që janë të interesuar për çështjet e administratës dhe sundimit të ligjit, që kanë përfunduar studimet bazë në fushat shoqërore ose në fushën humaniste (juridik, ekonomik, mbrojtjen e mjedisit, etj.), të jenë më të rinj se 30 vjeç, përdorues në mënyrë aktive të gjuhës serbe dhe kanë një vendbanim në territorin e këtyre tri komunave.

Programi i praktikës profesionale zbatohet bashkërisht nga misioni i OSBE -së në Serbi, Ministria për të drejtat e njeriut dhe pakicave dhe dialogu social,  për të tretin vit me radhë, ndërsa të rinjtë nga Presheva, Bujanoci, Medvegja, Novi Pazari, Nova Varosh, Priboj , Prijepolje, Rashka, Sjenic dhe Tutin do të ketë mundësi për trajnim praktik.

Qëllimi i këtij programi është të sigurojë mbështetje për përfshirje më të madhe dhe përfaqësim më të madh të profesionistëve të rinj që vijnë nga pakicat dhe komunitetet e pazhvilluara në Serbinë Jugore dhe Jugperëndimore, në institucionet shtetërore dhe të pavarura në nivelin qendror.

Investimi në të rinjtë nga të gjitha komunitetet është një nga parimet e misionit të OSBE -së në Serbi në kontekstin e përfshirjes së tyre gjithëpërfshirëse në të gjitha sferat e jetës, veçanërisht në fushën e sundimit të ligjit në Serbi.

Informacioni më i detajuar mbi kushtet e aplikimit si dhe formulari i aplikimit janë në dispozicion në lidhjen: https://bit.ly/OEBSPSP2021

Burimi: Bujanovacke dhe Trupi koordinues