Arkiva e lajmeve
                   

RANG LISTA PËRFUNDIMTARE E NXËNËSVE NGA TERRITORI I KOMUNAVE PRESHEVË, BUJANOC DHE MEVDEGJË, TË CILËT KANË PARAQITUR LUTJET NË KONKURSIN PËR NDARJEN E BURSAVE PËR NXËNËSIT E SHKOLLAVE TË MESME PËR VITIN SHKOLLOR 2015/2016

20. tetor 2015.

Komisioni i Shërbimit të Trupit Koordinues i Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë për ndarjen e bursave për nxënësit e shkollave të mesme në territorin e komunave Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë për vitin shkollor 2015/2016, në bazë të mjeteve finansiare në dispozicion shpallë rang listën përfundimtare të nxënësve.

Shkarkoni dokumentin:
Rang lista përfundimtare (PDF)

Rang lista do të publikohet në zyrat e Trupit Koordinues në Bujanoc dhe Preshevë, organanet e administratës komunale në komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, tabelat e shpalljes në shkollat e mesme dhe në ueb faqen e Trupit Koordinues (www.kt.gov.rs).

Rang lista dhe lista e kandidatëve me shembujt e kontratave, Shërbimi i Trupit Koordinues do t’i përpiloj dhe do t’ia dorzoj shkollave në afat prej tetë ditësh.

Burimi: Trupit Koordinues i Qeverisë së Republikës së Serbisë