Arkiva e lajmeve
                   

QENDRA E PARË VIRTUALE PËR PARLAMENTET E NXËNËSVE

29. maj 2020.

Që nga fillimi i saj Unioni i Nxënësve të Shkollave të Mesme në Serbi është përpjekur të demokratizojë dhe forcojë kapacitetet e parlamenteve të nxënësve në të gjithë Serbinë.

Gjatë 17 viteve të ekzistencës së saj Unioni ka arritur rezultate të jashtëzakonshme dhe tani duke marrë parasysh të gjitha nismat e mëparshme po hap qendrën e parë virtuale për parlamentet e studentëve të quajtur Qendra UP.

Kjo hapësirë ​​do të veprojë si një qendër burimesh dhe informacioni që synojnë të inkurajojnë aktivizmin dhe pjesëmarrjen qytetare si dhe të forcojnë nxënësit e shkollave të mesme dhe anëtarët e parlamentit për të zbatuar aktivitetet e tyre në mënyrën më të mirë të mundshme.

Ju ftojmë të shikoni faqen e Qendrës  UP në www.up.srednjoskolci.org.rs.

Qendra UP përpiqet të sigurojë materiale praktike, literaturë, mjete dhe këshilla, dhe përveç kësaj të gjithë ata të interesuar do të kenë mundësinë të aplikojnë për trajnime dhe punëtori të ndryshme të organizuara nga Qendra UP. Trajnimet dhe punëtoritë janë përshtatur për nxënës të shkollave të mesme që sapo hyjnë në botën e aktivizmit, si dhe për ata që tashmë kanë përvojë në aktivizëm.

Sipas sondazhit parlamentet e nxënësve  zhvilluan një mesatare prej 3.6 aktivitete gjatë vitit të kaluar shkollor. Rezultatet e këtij studimi janë baza mbi të cilën po zhvillohet Programi për Forcimin e Kapaciteteve të Parlamenteve të nxënësve dhe në kuadër të projektit "Ne jemi të pranishëm, por ju nuk na dëgjoni!" e cila u mbështet nga Shkolla e Hapur e Beogradit (SHHB) në kuadër të programit "Qytetarë aktiv - Shoqëri më e mirë: mbrojtje për bashkëpunim dhe zhvillim demokratik i Serbisë", i cili zbatohet me mbështetjen e USAID-it.

Unioni i nxënësve të shkollave të mesme të Serbisë (UNSHMS) është një organizatë rinore e themeluar në vitin 2003  me qëllim krijimin e një organizate që do të përfaqësojë nxënës të shkollave të mesme në nivelin kombëtar dhe evropian. Sot UNSHMS përbëhet nga 110.000 nxënës të shkollave të mesme përmes 190 parlamenteve nxënësve nga 76 qytete dhe komuna në të gjithë Serbinë.

Burimi: Unioni i nxënësve të Shkollave të Mesme të Serbisë dhe Trupi Koordinues