Arkiva e lajmeve
                   

PUNËTORIA VIRTUAL PËR PËRGADITJEN E PROJEKTEVE KA1 PËR MOBILITETIN E TË RINJËVE DHE PUNËTORËVE RINOR PËR VITIN 2020 (AFATI: 3 KORRIK 2020)

3. korrik 2020.

Më 9 korrik, Fondacioni Tempus po organizon një punëtori virtuale me qëllim të përgatitjes së organizatave dhe institucioneve nga Serbia për paraqitjen e projekteve të mobilitetit KA1 Програма Еразмус+ за 2020. годину.

Punëtoria do të përfshijë specifikat e Aktivitetit Kryesor 1 (KA1) (КА1) Мобилност младих и Мобилност омладинских радника.

Punëtoria virtuale ka për qëllim kryesisht për organizata dhe institucione që duan të bashkohen për herë të parë në programin Erasmus + në fushën e rinisë dhe të cilët planifikojnë të aplikojnë për projekte të mobilitetit KA1 në mandatin e tretë në vitin 2020.

Pjesëmarrësit e punëtorisë do të jenë në gjendje:

• të bëjë dallimin midis mundësive dhe llojeve të projekteve në përbërësin rinor të Programit të Erasmus + BE për vitin 2020;

• të njihen me procedurat e paraqitjes së projekteve në KA1 Lëvizshmëria e Rinisë dhe Lëvizja e Punëtorëve të Rinjve;

• Zbatimi i rregullave të shkrimit të buxhetit brenda projekteve KA1 në fushën e rinisë;

• merrni informacione rreth mbështetjes së ofruar nga fondacioni Tempus në procesin e zhvillimit të ideve të projektit.

Punëtoria virtuale do të mbahet në 9 korrik, nga 11 e mëngjesit në 2 pasdite. Pjesëmarrësit e punëtorisë duhet të jenë persona që janë përgjegjës në organizatat / institucionet e tyre për zhvillimin dhe përgatitjen e ideve të projektit.Pjesëmarrësit do të informohen më pas për mënyrën e anëtarësimit në punëtori.

Të gjithë pjesëmarrësit pritet të jenë të pranishëm gjatë gjithë punëtorisë.

Të gjithë ata që janë të interesuar në punëtori mund të aplikojnë duke plotësuar formularin e regjistrimit, i cili është në dispozicion në http://youth.tempus.ac.rs/prijave-ka1-radionica-jul-2020/  Afati i aplikimit është deri më 3 korriku 2020.

Burimi: Fondacioni Tempus dhe Trupi Koordinues