Arkiva e lajmeve
                   

PROJEKTI “ZHVILLIMI I SEKTORIT PRIVAT NË JUG DHE JUGPERENDIM TË SËRBISË”

6. dhjetor 2013.

Ministri i zhvillimit regjional dhe vetëqeverisjes lokale Igor Miroviq me ambasadorin e SHBA në Sërbi Majkëll Kirbin, u.d. drejtori Agjencionit nacional për zhvillim regjional (ANZHR) Millosh Ignjatoviq dhe kryetarin e qytetit të Leskovcit Goran Cvetkoviq sot kanë folur në promovimin e Projektit “ Zhvillimi i sektorit privat në jug dhe jugperendim të Sërbisë”.

Qëllimi i këtij projektit i cili finasohet së bashku me Agjencionin nacional për zhvillim regjional, të cilin e realizon Agjencioni amerikan për zhvillim ndërkombëtarë (USAID), është përmisim i sektorit të ndërrmarjeve të vogla dhe të mesme dhe të ndërmarrësive, rritja e shitjes, përmisimi i eksporit dhe krimi i vendeve të reja të punës.

Nga Ambasada e SHBA-ve është deklaruar që aj projekt për zhvillimin e sektorit privat të realizohet në 12 komuna që ekonomikisht janë të prekuara në jug dhe jugperendim të Sërbisë, të cilat janë: Leskovci, Vranja, Presheva, Bujanoci, Medvegja, Rashka, Novi Pazari, Sjenica, Tutini, Priboji, Prepolja dhe Novi Varoshi.

Nga projeti për zhvillim e sektorit privat, vlerë 4,1 milionë dollarë priten që të përmisojnë kualitetit e jetës në këto dy regjione, duke i ndihmuar kompanive të rrisin investimet dhe të hapin vende të reja të punës për rritjen e tregut për prodhimet e veta, shkruhet në deklaratë.

USAID-i dhe ANZHR do ti ndihmojnë ndërrmarjeve të vogla dhe të mesme që lehtë të fitojnë tregun e ri të përmisojnë drejtimin e vetë të praktikës dhe përforcimin e prodhimit dhe tregut shoqrorë. Ndërrmarjet e reja në pronë të gruas dhe të rinjëve gjitha ashtu do të jenë të afruara trajnim dhe mjete të pakthyeshme.

Drejtori i partneritetit USAID dhe Qeveria e Sërbisë në këtë projekt është shej e përforcimit të lidhjes mes dy qeverive, është cekur në njoftimin e Ambasadës SHBA-së. Projekti për zhvillim e sekrorit privat do të shqyrtoj ANZHR nëpërmjet rrjetit të vetë Zhvillimit regjional të agjencioneve.

Vlersohet se agjencioni për zhvillim regjional në Leskovcë, Kralevë, Uzhicë dhe Novi Pazarë në bashkpunim me Agjencionin MSP nga Vranja, do të afrojnë ndihmë për 120 kompani orjentuese për eksportë dhe më së paku katër Grupe (kleser) dhe shoqata të biznesit, që të mundë të hapin vende të reja të punës dhe të rrisin shitjen dhe eksportin nëpërmjet ndihmësteknike,trajnimit dhe paraqitja nëpër panairet e trektisë.

Burimi: Tanjug dhe Trupi koordinues