Arkiva e lajmeve
                   

PROJEKTI "ORJENTIMI PROFESIONAL NE SERBI"

5. shtator 2013.

Ministria e arsimit, shkencës dhe zhvillimit tekonologjik, dhe Ministria e rinis dhe sportit në bashkpunim me shoqatën gjermane për bashkpunim ndërkombëtar „ GIZ“ realizojn projektin „ Orjentimi profesional në Sërbi“.    

Qëllimi i projektit është qëndrueshmërija dhe funksionimi i sistemit të orjentimit të nxënësve të shkollave fillore, nxënësve të shkollave të mesme dhe të rinjëve deri ne moshën 30 vjeçare. Projketi realizoht ne ne mes dy komponentave kryesore – futja e programit profesional ne shkollat fillore dhe zyrat lokale për te rinjë

Trajnimi i 13 shkollave në komunat Bujanoc dhe Preshevë do të realizohet prej datës 27 deri më 29 shtator në shkollën „Naim Frashëri“ në Bujanoc.

Paraqitja për shkollën e edukimit mund te bëhet tek Millena Qukoviq, laza988@open.telekom.rs ose në tel 064 22 82 177