Arkiva e lajmeve
                   

PROJEKTI „GJENERATORI“ DHE „GAZETA VRANJANE“

24. korrik 2012.

Njëzet e nënd përfaqsues të rinjë nga shkolla e mesme, medijat dhe Zyret për të rinjë nga Vranja, Bujanoci dhe Presheva, kanë marrë pjes në seminarin katërditorë në liqenin e Vllasincës, i cili është mbajtur nga data 5 deri më 8 korrik në kuadër të projektit „DREJTAT E PAKICAVE OBLIGIM I SHUMICËS“. „Seminarin e kanë realizuar „Gjeneratori“ dhe „Gazeta Vranjane“.

Të rinjtë e cekur nga tri komunat në Sërbin jugore, në seminarë kanë mësuar të drejtat e pakicave dhe si te shkruajn një artikull gazete, tekst apo reportazh, si dhe për atë se si të organizohen aktivitet lokale për promovimin e tolerimit për të gjitha grupet e pakicave të ndryshme, duke përfshir Shqiptarët, Romët, personat e zhvendosur, popullsia e LGBT-ës dhe personat me aftësi të kufizuar.

Të rinjtë nga tri komunat në seminar kanë treguar kreativitet të madhë dhe dëshirën qe të gjithë të pranishmit në Vllasin të paraqesin projektin në të cilin kanë kanë marrë pjes.

Aktiviteti i tyre i parë në liqe ishte fakti se mysafir në hotel ishte zonja Sllavica Gjukiq Dejanoviq, kryetarja e parlamentit në kohën e fundit, paraqiti dhurata maica dhe bexha, që janë pjesë e materijalit promovues të projektit dhe i shpjeguan asaj cfar po bëjn dhe cfar do të bëjn krejt në gjashtë mujorin e ardhshëm.

Realizimi i këtij projektit finasiarisht është mbështetur nga Ambasada e Norvegjis në Sërbi