Arkiva e lajmeve
                   

PROGRES NË JUGUN E SERBISSË SIPAS MODELIT ZVICERRIAN

14. dhjetor 2017.

Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë - Tridhjetë e katër vetqeverisje lokale nga juglindja dhe jugperendimi i Serbisë përmes ndihmës së Zvicrrës Zviceriane dhe Unionit Europian kanë bërë hapa të rëndësishëm për fushën e menaxhimit të mirë, në mënyrë që të jenë më të rregulluara, të barabarta dhe transparente, si edhe me më shumë pjesëmarrje dhe përfshirje të qytetarëve në vetqeverisjet lokale.

Kjo është porositur nga mbledhja “Menaxhimi i mirë në nivelin lokal” i cili është realizuar nga programi i Progresit Europian.

Ursula Lojbli, drejtor i Zyrës Zviceriane për Bashkëpunim në Serbi, ka thënë se zhvillimi i një vendi nvaret se si menaxhohet.     

„Ne gjatë 15 viteve të fundit në mënyrë të konsiderueshme është investuar në tranferimin e diturive tona dhe përvojave, por kështu t`i përshtaten kontestit lokal, ndërsa vetqeverisjet lokale të zbatojnë këto parime në puën e përditshme, në mënyrë që qytetarët të jetojnë në mënyrë më kualitative, përmes avansimit të shërbimeve publike”, ka shtuar Lojbli.

Kështu në 22 komuna është vendosur kuadër institucional, saktësisht janë formuar qendrat profesionale për menaxhim të mirë, ndërsa 27 përfaqësues dhe përfaqësuese të vetqeverisjes lokale kanë kaluar trajnimin mbi zbatimin e pesë parimeve të menaxhimit të mirë në praktikë dhe kështu janë bërë resurs i përhershëm për zhvillimin e ardhshëm të qëndrueshëm.

Burimi: Progresi Europian dhe Trupi Koordinues