Arkiva e lajmeve
                   

PROGRAMIN E PRAKTIKËS PËR TË RINJTË - PJESTARË TË PAKICAVE, NË INSTITUCIONET SHTETËRORE NË SËRBI

9. tetor 2013.

 

Zyra për të drejtat e njeriut dhe pakicave  fton pjestarët e pakicave shqiptare, rome dhe boshnjake të paraqiten në konkurs, Programi për praktikant të rinjpër pjestarët e pakicave në institucionet shtetërore në Sërbi. Programi për praktikantë do të organizohet në Beograd, në institucione shtetërore të cilët jan të rëndësishme për realizimin e të drejtave kolektive të pjestarëve të pakicave nacionale. Kandidatët e zgjedhur  do të nënshkruajn kontratë me Zyrën për të drejtat e njeriut dhe pakicave ku edhe do të jenë  të theksuara të drejtat dhe obligimet e tyre. Të gjithë praktikantët e zgjedhur do të marrin shpërblimin mujorë (pagë) për punën të cilën do ta kryejn.  Programi për praktikant të rinjë – për pjestarët e pakicave në institucione shtetrore të Sërbisë  mbështetet nga ambasada e Britanisë së Madhe dhe ambasada e Holandës, Agjencionit për zhvillim ndërkombtar të Suedisë (SIDA) dhe OSBE-së.

Konkurs
Merreni dokumentin

Formulari per aplikim
Merreni dokumentin