Arkiva e lajmeve
                   

PROGRAMI “NISU PËR NË PUNË”

27. dhjetor 2016.

Konkursi për ciklusin e ri të programit nacional të donatorëve “Nisu për në punë”, i cili realizohet nga OJQ Eneca, përmes ndihmës së kompanisë “Filip Moris” në Serbi, është hapur më 25 tetor dhe do të vazhdoj deri më 31 janar 2017. Programi ka për qëllim që të përkrah fillimin dhe avansimin e kompanive të vogla dhe familjare në tërë Serbinë. Të gjithë qytetarët me ide të qëndrueshme dhe kreative do të kneë mundësi që të paraqiten në konkurs.

Përmes programit “Nisu për në punë”, 100 sipërmarrje do të fitojnë mjete të pakthyeshme për blerjen e pajisjeve të nevojshme apo avansimin e biznesit personal. Përveç kësaj, përdoruesëve si edhe deri më tani do të jenë në gadishmëri numër i madh i trajnimeve, si edhe ndihma këshilluese ekonomike, të cilat do të referohen në bazat të sipërmarrësisë.

Afati për paraqitjen e dokumentacionit është deri më 31 janar 2017.

Për më shumë informacione paraqituni http://www.pokrenisezaposao.rs/   

Burimi: Nisu për në punë dhe Trupi Koordinues