Arkiva e lajmeve
                   

PLATFORMA PËR DIALOG MBI QËLLIMET E ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM (AFATI: 24 GUSHT 2019)

9. gusht 2019.

Organizata gjermane për bashkëpunim ndërkombëtar (GIZ) fton të gjitha organizatat joqeveritare të interesuara në Serbi të shprehin interesin e tyre për të marrë pjesë në krijimin e një platforme dialogut social për të zbatuar Axhendën Globale 2030 në Serbi.

Bashkëpunimi gjerman dhe ai zviceran për zhvillim po punojnë së bashku për të krijuar një platformë që do të mbështesë një dialog të bazuar mbi çështjet e Axhendës së miratuar dhe Qëllimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm deri në vitin 2030 në Serbi. Platforma do të jetë e strukturuar për të pasqyruar tre dimensionet e qëndrueshmërisë (qëndrueshmëria ekologjike, ekonomike dhe sociale) dhe, në përputhje me rrethanat, do të përbëhet nga tre shtylla. Kjo thirrje synon të identifikojë tre organizata të shoqërisë civile që janë të gatshme të marrin përgjegjësi si koordinatorë të njërës prej shtyllave. Koordinatorët do të mbështeten nga fonde të konsiderueshme.

Thirrjet për shprehje interesi do të merren deri më 24 gusht dhe do të dorëzohen në formularin e aplikimit.

Informacione të mëtejshme mbi thirrjen publike, thirrjen për shprehje interesi dhe formularin e aplikimit janë në dispozicion në https://nemackasaradnja.rs/poziv-za-izrazavanje-interesa-opstedrustvena-platforma-za-dijalog-o-ciljevima-odrzivog-razvoja-cor/

Burimi: nemackasaradnja.rs dhe Trupi Koordinues