Arkiva e lajmeve
                   

PJESËMARRJA E MEDVEGJËS NË FAZËN E DYTË TË VLERËSIMIT TË PROJEKTIT "MBËSHTETJA INSTITUCIONALE E SKGO"

26. janar 2018.

Beograd, Medvegjë - Kryetari i komunës së Medvegjës  Nebojsha Arsiq mori pjesë në vlerësimin e projektit "Mbështetja Institucionale e Fazës 2 të SKGO", e cila u mbajt në Beograd nga 22 deri më 25 janar.

Arsiq foli për këtë temë me dy vlerësues, një nga Zvicra dhe një nga Serbia, të cilët u përpoqën të shkëmbyen përvojën për zbatimin e projektit.

Projekti është vazhdimësi e mbështetjes institucionale të SKGO në periudhën 2010-2014, me mbështetjen e Agjencisë Zviceriane për zhvillim dhe bashkëpunim, e cila do të sigurojë ndikimin e vazhdueshëm të njësive të qeverisjes vendore në zhvillimin e politikave dhe rregulloreve publike kombëtare që lidhen me to.

Pjesëmarrësit e projektit do të kërkojnë të sigurojnë mbështetje themelore për zbatimin e rregulloreve të miratuara nëpërmjet bashkëpunimit me vetëqeverisjet lokale, brenda organeve dhe trupit të SKGO dhe në komunikim të drejtpërdrejtë me qytet dhe komunat.

Aktivitetet dhe rezultatet më të rëndësishme të zbatuara ose të mbështetura përmes mbështetjes institucionale të SKGO përfshijnë financimin e vetëqeverisjes lokale, pronën publike të vetëqeverisjes lokale, legalizimin e ndërtimeve pa leje, planifikimin dhe ndërtimin, buxhetin e programit, arsimin e dyfishtë, shëndetin publik dhe të tjera

Gjatë 4 viteve të zbatimit të këtij projekti, me qëllim të përfaqsimit dhe mbrojtjes së interesave të komunave dhe qyteteve, SKGO mori pjesë aktive në hartimin ose modifikimin e rreth 40 dokumenteve ligjore, programore ose strategjike kombëtare.

Burimi: Jugmedia dhe Trupi koordinues