Arkiva e lajmeve
                   

PËRKRAHJE AKTIVIZMIT TË QYTETARËVE NË BASHKËSI (AFATI: 6 NËNTOR 2019)

11. shtator 2019.

Mbështetja e komunitetit për aktivizmin qytetar është një projekt i financuar nga Mbretëria e Bashkuar me qëllim mbështetjen e 30 shoqatave qytetare dhe grupeve joformale nga rrethet  e ndryshme në Serbi, për të rritur aftësitë e tyre të avokimit dhe përfshirjen aktive të qytetarëve në adresimin e çështjeve të interesit publik në komunitetet e tyre lokale .

Ky pilot projekt po zbatohet nga shtatori 2019 deri në maj të vitit 2020 dhe përbëhet nga tre grupe kryesore të aktiviteteve: a) përmirësimi i aftësive dhe niveleve të njohurive të shoqatave të qytetarëve dhe grupeve informale për të inkurajuar në mënyrë aktive angazhimin e qytetarëve dhe artikuluar interesat e tyre; b) zbatimin e veprimeve lokale përmes një skeme të granteve; c) Ngjarja përfundimtare në Beograd, ku do të prezantohen iniciativat më të suksesshme.

Projekti siguroi 20 grante deri në maksimum 3.500 funta dhe 10 grante deri në 8,500 funta, në varësi të kapacitetit të organizatës, llojit të aktiviteteve të propozuara dhe planit të veprimit lokal.

Organizatat dhe grupet informale nga rrethet e mëposhtme të Republikës së Serbisë mund të marrin pjesë në fazën pilot: rrethi i Jablanicës, Pçinjës, Borskës, Kolubarës, Maçvanës, Banatës së Mesme, Nishavës, Pirotit, Rashkës, Baçkës së Jugut, Banatit të Jugut, Zajeçarit dhe Zllatiborit.

Afati i aplikimit është deri më 6 tetori 2019.

Qëllimi i projektit pilot është të identifikojë qasjet inovative dhe të suksesshme për të mbështetur aktivizmin qytetar që do të mundësonte zhvillimin e mëtejshëm dhe shpërndarjen e programeve në të gjithë Serbinë.

Projekti është duke u zbatuar nga Këshilli Britanik dhe Fondacioni Trag në bashkëpunim me Fondin për Qeverisje të Mirë të Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar.

Informacione të mëtejshme mbi projektin pilot, si dhe udhëzimet e aplikimit dhe dokumentacionin mbështetës, janë në dispozicion në https://www.britishcouncil.rs/programmes/education/improving-citizens-engagement

Burimi: Këshilli Britanik dhe Trupi Koordinues