Arkiva e lajmeve
                   

PËRKRAHJA E NORVEGJISË PREJ 700.000 EURO PËR FILLESTARËT NË BIZNES (AFATI: 15 GUSHT 2019)

26. korrik 2019.

Afati i fundit për sipërmarrësit e ardhshëm dhe kompanitë ekzistuese në Serbi për të aplikuar me projektet e granteve norvegjeze nëpërmjet projektit "Norvegjia për ju" është zgjatur deri më 15 gusht 2019, njoftoi Zyra e Kombeve të Bashkuara për Shërbimet e Projekteve (UNOPS).

Mbretëria e Norvegjisë ka ndarë 700,000 euro për aktivitetet ekonomike që do të kontribuojnë në krijimin e vendeve të reja të punës dhe sipërmarrësit e ardhshëm dhe ndërmarrjet ekzistuese mikro dhe të vogla nga 91 qeveritë lokale të përfshira në projekt mund të kërkojnë deri në 10,000 euro.

Thirrja publike synon të kontribuojë në një zhvillim socio-ekonomik më të balancuar përmes rritjes së mundësive të punësimit dhe rritjes së kohezionit social në zonat më pak të zhvilluara.

Si rezultat i këtyre aktiviteteve, pritet që së paku 70 vende të reja pune të krijohen përmes përmirësimit të biznesit të kompanisë ekzistuese dhe krijimit të subjekteve të reja afariste, tha deklarata.

Thirrja u nda në dy pjesë me vlerë 350,000 euro.

Pjesa e parë ka për qëllim personat e papunë që duan të fillojnë biznesin e tyre dhe sipërmarrësit e ardhshëm të cilëve u është aprovuar financimi do të kërkohet që të marrin pjesë financiarisht në projekt me dhjetë për qind të vlerës së përgjithshme të projektit.

Në pjesën e dytë mund të aplikojnë kompanitë e regjistruara në periudhën nga 1 janari 2014 deri më 31 dhjetor 2018, që kërkojnë mbështetje për krijimin e vendeve të punës, por do të jetë e nevojshme për të siguruar një pjesë të holla prej 20 për qind të kostos totale të projektit, të specifikojë në një deklaratë.

Burimi: Tanjug dhe Trupi Koordinues