Arkiva e lajmeve
                   

PËRFSHIRJA SOCIALE E ROMËVE NË SERBI E RËNDËSISHME PËR HYRJEN E SAJ NË UE

24. shtator 2018.

Beograd - Shefi i Delegacionit të BE në Serbi Nikolas Bizel tha të martën se përfshirja sociale e romëve është e një rëndësie të veçantë për procesin e pranimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Bizel tha se BE është e vetëdijshme se romët janë grupi më i madh etnik në Evropë dhe se ata janë më të diskriminuar, por qëllimi i BE është të përmirësojë pozicionin e tyre në vendet që hyjnë në Union. Bashkimi Evropian ka dhënë katër milionë euro për programin për mbështetjen e romëve përfshirjes fuqizimin e komuniteteve lokale për përfshirjen e romëve në Serbi, dhe 11 komunat dhe qytetet sot nënshkruan marrëveshje mbi planet për vendbanimet rome, të cilat do të kontribuojnë në përfshirjen e këtyre komuniteteve pakicë. Një pjesë e parave janë për të mbështetur legalizimin e ndërtesave të banimit, duke bërë plane urbanistike dhe dokumentacionin teknik për vendbanimet rëndomtë rome sigurojë komunave dhe qyteteve që kanë fituar konkursin e organizuar nga Konferenca e Përhershme e Qyteteve dhe Komunave (KPQK).

Sekretari i Përgjithshëm i KPQK-ës, Gjorgje Staniçiq, tha se qëllimi është njohja e komuniteteve rome në vetëqeverisjet lokale si një partner i barabartë.

"Nga ana tjetër ne duam për të siguruar që komuniteti rom të organizojë vetë të jetë në gjendje të shprehin veten e tyre dhe të përcaktojë të gjitha problemet që ka," tha Staniçiq dhe shtoi se çështja e përfshirjes së romëve nuk është shprehur vetëm në 11 komuna që kanë marrë fonde.

Sekretari i Shtetit në Ministrinë e Punës, Punësimit, Çështjeve Sociale dhe Veterane, Stana Bozhviq, njoftoi se ministria thotë se plani i ri i veprimit për vitin 2019, është ai me të cilin do të kontribuojë në përmirësimin e gjendjes së romëve në Serbi.

"Më shumë se 70 për qind e popullsisë rome jetojnë në vendbanime joformale. Kjo është ajo që ne duhet të ndryshojmë. Është e papranueshme sot për Serbisë dhe BE-në që nuk kanë ujë të pijshëm sistemin e kanalizimeve", ka thënë Bozhoviq. Komunat që kanë marrë fonde për projekte që përfshijnë romët në komunitetin lokal janë Kuçeva, Beoçini, Baçi, Leskoci, Kurshumlia, Vërnjaçka Banja, Bujanoci, Sombori, Peçenci, Lebani dhe Surdullica.

Burimi: Beta dhe Trupi Koordinues