Arkiva e lajmeve
                   

PËRFAQËSUESIT E TRUPIT KOORDINUES TË QEVERISË SË REPUBLIKËS SË SERBISË PËR KOMUNAT E PRESHEVËS, BUJANOCIT DHE MEDVEGJËS VIZITOJNË KOMUNËN E PRESHEVËS.

9. dhjetor 2021.

Preshevë - Beograd - Kryetarja e Komunës së Preshevës, Ardita Sinani, ka pritur në zyrë përfaqësuesit e Trupit Koordinues të Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë.

Ndër të tjera, në takim është diskutuar edhe për shpenzimin e mjeteve nga buxheti i Trupit Koordinues, të cilat komuna i ka ndarë për projektet e saj. Të gjitha mjetet janë bërë pothuajse tërësisht nga buxheti i Trupit Koordinues.

Përfaqësuesit e Trupit Koordinues më pas zhvilluan një takim me Predrag Stoshiq, drejtor i shkollës fillore "Vuk Karaxhiq". Një nga temat e bisedës ishte formimi i një kabineti për art, fonetikë, fizikë dhe kimi. Shkolla kërkoi ndihmë nga Trupi Koordinues për pajisjet.

Më pas ka vijuar takimi i përfaqësuesve të Trupit Koordinues me kryetarët e komuniteteve lokale, të cilët kanë prezantuar problemet më të mëdha me të cilat ballafaqohen.

Meqenëse komuniteti lokal Stacioni Hekurudhor ka një problem të kahershëm me ujërat e zeza atmosferike, ata diskutuan për gjetjen e një zgjidhjeje të përhershme.

Po ashtu edhe tri komunitete lokale Strezovcë, Mamincë dhe Slavujevc nuk kanë kanalizim, andaj u diskutua për vendosjen e kanalizimit.

Në kuadër të vizitës në komunën e Preshevës, është paraparë takimi me Shkëlzen Ljimanin, me rastin e aksionit të blerjes së pakove për fëmijët me nevoja të veçanta, i cili është mbështetur financiarisht nga Trupi Koordinues. Kjo mundësoi blerjen e 60 paketave për fëmijët me aftësi të kufizuara.

Pas kësaj është planifikuar një takim me organizatën joqeveritare “Livrit”.

Burimi: Trupi Koordinues