Arkiva e lajmeve
                   

PËR VAZHDIMIN E PROGRESIT TË BE-SË NË SËRBIN JUGORE 600 MI EURO

20. gusht 2013.

Për tri vitet e fundit shqyrtimi i programit europjan me komunat (EU Progres), ekonomika e Sërbis jugore e ka gjeneruar të hyra prej shtatë milionë e gjysëm euro. Këshilli drejtues i Progresit të BE-së në mbledhjet e ma hershme në Bujanoc kanë deklaruar se për shkak të implemntimit të programeve të tyre gjashtëdhjet puntor kanë punë të përhershme. Deri në tre mujorin e parë e vitit të ardhshëm, nga ndihma e këtij programi do të hapen edhe 150 deri 200 vende pune.

Për komunën e Bujanocit përfundoi një projekti madhor me një stacion qendër riciklimi transferimit, e cila është shpejt për të ndërtuar si një segment për menaxhimin e mbeturinave komunale në rrethin e Pçinjës. Konvertimi Komunal i deponisë "Meteris" në Vranjë dhe deponisë regjionale është procesi i kontrollit dhe heqjen e deponive ilegale në qarkun dhe  për mbrojtjen e plotë të mjedisit.

Është miratuar mbështetja rreth 600 mi euro për vazhdimin e Progresit të BE-së. Në mes tjerash, janë miratuar të hollat për ti hargjuar në përmisimin e punës së tekstilit dhe në industrin e mbathjeve (këpucve) në Rashkë, Novi Pazar, Sjenic dhe Tutin. Pastaj në evidentimin automatik të pronave publike dhe analizën e tregut të punës në komunat dhe qytetet e Sërbis jugore. Shumica e parave është destinur në barazi gjinore, iniciator i kësaj është agjensia Zvicrrane për zhvillim dhe bashkpunim në Sërbi.

 „Rezultatet e mira të cilat deri tash i kemi arritur janë rekomandimi ma i mirë për programet e ardhshme të cilat do ti zbatojm nga fundi i Progresit të BE-së“, ka thënë Endru Hedi nga Delegacioni i Unionit europjan në Sërbi.

Buxheti i Progresit të BE-së, përndryshe, e tejkalon 18 milionin. Programi është financuar kryesisht nga fondet evropiane.

Burimi: Gazeta popullore - Nish