Arkiva e lajmeve
                   

PËR PUNË TË PËRBASHKËT BIZNESI

18. korrik 2012.

Dhoma e Tregtise Rajonale në Leskovc ka përfunduar me sukses një tjetër projekt në fushën e bashkëpunimit ndërkufitar.Fjala është per një projekt që ka për qëllim paraqitjen të përbashkt të tregtarve serb dhe bullgar në tregtinë evropiane,ndër te tjera kan kryer trajnim 16 ditë ne fushen e sistemit të menaxhimit.

Ky është një projekt mjaft i vështirë që e kemi realizuar deri tash.Qëllimi i kitij projekti është që të rritet konkurrenca e tregëtisë jo vetëm në Bullgari por dhe ne Unionin Evropian.Planet tona janë qe bashkë me partnerët nga Bullkaria të paraqesim punën tonë tregtare,sepse më punë të perbashkta mund të realizojmë promovim sa më të mirë nga rajoni jonë ka thën kryetari DHTRL-Goran Joviq.

Projekti ,,Aktivitet ndër kufitare për rritjen e standardin e menaxhimit të kompanive-praktik e mirë për zhvillimin e ekonomisë,,financon Unioni Evropian me 200.000 euro, dhe në përmbajtje të programit për bashkpunim ndër kufitar mes Bullgaris dhe Sërbis dhe fondi IPA.

Partner nga anet e Sërbis është Dhoma e Tregtise Rajonale në Leskovc,dhe nga ana e Bullgaris është firma ,,Horizonti nga Sofija.

Trajnimi për sitemin e menaxhimit është kryer me sukses 75 biznesmen dhe sipermarrës nga rrethi i Jablanicës dhe Pcinjës dhe 45 koleg të tyre nga Bullgaria.Trajnimi u realizua për katër sistemet e menaxhimit – ISO 9001, ISO14001, ISO 18001 dhe ISO 22 000,seminari 16 ditësh u ndoq nga biznismenët nga pesë fusha-industria e veshjeve,industria e mobiljeve,pasisje industriale,industria ushqimore dhe sektori hotelierik-theksoi Branislav Popoviq,kordinatori i projektit nga ana e Sërbis.

Ai më vonë do të pasohet me mbështetje dhe shërbime këshilluese të lira për të forcuar sistemet dhe certifikimin e tyre.
Pas  dorëzimit të certifikatave,grupa nga 14 sipërmarrës nga rrethi i Jablanicës dhe Pcinjës do ta vizitojnë Bullgarinë.Pjesmarrësit e seminarit i cili është organizuar në Bullgari do kenë mundësin ta vizitojnë Vranjen për të forcuar lidhjen e tyre.