Arkiva e lajmeve
                   

PËR NDËRMARRJET E VOGLA DHE TË MESME NË DISPOZICION 740 MILION EURO KREDI

12. shtator 2019.

Për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Serbi do të jenë në dispozicion më shumë se 740 milion € kredi të favorshme në periudhën e ardhshme  në kuadër të programit të Bashkimit Evropian për konkurrencën e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme COSME, dhe huatë për kompanitë serbe do të sigurohen përmes pesë ndërmjetësve financiarë, d.m.th., bankave, njoftoi sekretari shtetërorë në Ministrinë e Ekonomisë Branimir Stojanoviq.

Në Konferencën Rajonale të Rrjetit Evropiane të Sipërmarrjes (EEN) në Beograd, Stojanoviq theksoi përkushtimin strategjik të Qeverisë së Republikës së Serbisë dhe ministrisë së linjës për të mbështetur zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.

Pikërisht ky sektor në Serbi përbën 99 përqind të totalit të ndërmarrjeve dhe të punësuarve në vendin tonë.

Qëllimi ynë kryesor është të përmirësojmë konkurrencën, produktivitetin e tyre dhe të zgjerojmë biznesin dhe punësimin e tyre. Brenda COSME, pesë ndërmjetës financiarë marrin pjesë në këtë program, dhe më shumë se 740 milion € kredi do të jenë në dispozicion për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Serbi, "tha Stojanoviq.

Nënkryetari  i Odës Ekonomike të Serbisë Nemanja Zhugiq prezantoi rezultatet e projektit Erazmus për sipërmarrësit e rinj, i cili këtë vit shënon përvjetorin e dhjetë të ekzistencës së tij.

Duke folur për rezultatet e programit EEN, Zhugiq tha se në 11 vitet e kaluara, 17 mijë ndërmarrje të vogla dhe të mesme kanë përdorur shërbimet e këtij programi, dhe 75 përqind e numrit të përgjithshëm të kompanive kanë marrë pjesë në trajnime dhe shërbime të ndryshme këshilluese të ofruara nga ekspertët e rrjetit.

Gjatë kësaj periudhe 315 ndërmarrje të vogla dhe të mesme nga Serbia nënshkruan kontrata biznesi me partnerë të huaj, kryesisht në sektorët e bujqësisë, industrisë ushqimore,tekstilit, metalit dhe drurit.

Deri më tani, 15 institucione nga Serbia kanë tërhequr fonde në shumën totale prej 2.2 milion € (2,223,963 €) nga ky program.

Rrjeti Evropian i sipërmarrjes është një projekt i zbatuar në kuadër të programit COSME dhe Serbia iu bashkua asaj në 2015.

Buxheti i përgjithshëm i programit COSME është 2.3 miliardë € për periudhën 2014-2020 dhe ka për qëllim mbështetjen dhe promovimin e ndërmarrësisë.

Burimi: Veçernje Novosti dhe Trupi Koordinues