Arkiva e lajmeve
                   

PAUSHALLËT TANË MUND TË LLOGARISIN OBLIGIMET TATIMORE PARAPRAKISHT PËR KATËR VJET

18. nëntor 2019.

Të gjitha shumat e mëdha dhe ata që thjesht planifikojnë të fillojnë një biznes tani do të jenë në gjendje të llogaritin detyrimet e tyre tatimore paraprakisht për katër vjet në portalin www.jpd.rs.

Deri më tani nuk ka qenë e tillë dhe nuk ka pasur ndonjë rregull të qartë kur arrijnë zgjidhjet tatimore, e as se sa mund të presin. Llogaritësi ilustrues, i zhvilluar nga NALED, në bashkëpunim me Administratën Tatimore nën Dialogun Publiko-Privat për Zhvillimin e financuar nga USAID, u prezantua në një tryezë të rrumbullakët në Odën e Tregtisë së Vojvodinës.

E para, nga katër tryezat e rrumbullakëta të planifikuara, do të paraqitet para publikut çka sjellë Projekt Rregullorja e Taksave Paushalle.

Për 117,000 paushalle në Serbi, ndryshimi sjell automatizimin e procedurave, burokraci të zvogëluar dhe më shumë parashikueshmëri në përcaktimin e detyrimit tatimor.

"Fillimet e biznesit do të jenë në gjendje të zbulojnë në mënyrë elektronike nëse ata kanë të drejtë të operojnë si paushallë, dhe si sipërmarrës ekzistues, paraprakisht të llogaritin sasinë e taksave. Në vend të një pagese paradhënie dhe një zgjidhje përfundimtare të taksave, e cila shpesh është më shumë se gjashtë muaj me vonesë, ata do të marrin në mënyrë elektronike një zgjidhje unike tatimore në mënyrë elektronike për vitin paraprakisht", tha Jelena Bojoviq, drejtore e reformës rregullatore në NALED.

NALED dhe Shoqata e Zhvillimit të Sipërmarrësisë filluan një iniciativë të shumëfishtë për reformën e taksave shtatorin e kaluar. Draft rregullorja, e cila pritet të miratohet në dhjetor dhe do të hyjë në fuqi në janar 2020, parashikon një numër përfitimesh për shumë shuma të mëdha.

Gjatë tre viteve të ardhshme, detyrimet tatimore nuk do të jenë në gjendje të rriten me më shumë se 10 përqind në vit, dhe shumë sipërmarrës do të zvogëlohen për 30 përqind ose më shumë për shkak të një formule të re të llogaritjes së taksave që siguron kritere objektive dhe lehtësisht të verifikueshme për përcaktimin e shumës në raport me modelin ekzistues.

Është parashikuar gjithashtu ulja e bazës tatimore gjatë tre viteve të para të biznesit, si dhe baza për sipërmarrësit nga 30 vjeç dhe mbi 55 vjeç, për nënat e sapolindura, personat me aftësi të kufizuara dhe personat që iu është lajmëruar sëmundja për një kohë të gjatë. Rregullorja parashikon që në të ardhmen automekanikët dhe kontabilistët do të jenë në gjendje të operojnë si paushallë.

Burimi: Poslovno Jutro dhe Trupi Koordinues