Arkiva e lajmeve
                   

PARAQITJA PËR PJESËMARRJE NË KONFERENCËN ERALE “METODAT DHE TEKNIKAT E ZHVILLIMIT TË KOMPETENCAVE KRYESORE NË ARSIMIMIN E TË VJETËRVE” (AFATI: 30 SHTATOR 2019)

17. shtator 2019.
Fondacioni Tempus po organizon një konferencë kombëtare EPALE me titull "Metodat dhe teknikat për zhvillimin e kompetencave kryesore në arsimin e të rriturve", e cila do të mbahet të mërkurën, më 16 tetor 2019, nga ora 10 e mëngjesit deri në ora 16 pasdite në Beograd.

Qëllimi i konferencës është të inicojë diskutime mbi rëndësinë e zhvillimit të kompetencave kryesore në sistemin e arsimit të të rriturve, si dhe diskutime mbi metodat dhe teknikat efektive në punën me të rriturit, veçanërisht të rriturit me nivele të ulëta arsimore.

Konferenca ka për qëllim kryesisht për mësuesit në arsimin bazë të të rriturve, asistentët andragogjikë, drejtorët e shkollave që ofrojnë arsim fillor për të rritur, por edhe për të tjerët që ofrojnë ose janë të angazhuar në mënyrë aktive në shërbimet e arsimit për të rritur.

Regjistrimi për konferencën është i hapur deri më 30 shtator 2019, dhe bëhet përmes formularit të regjistrimit të disponueshëm në https https://sveta.tempus.ac.rs/prijava-za-epale-konferenciju-metode-i-tehnike-za-razvoj-kljucnih-kompetencija-u-obrazovanju-odraslih/ 

Pjesëmarrja në konferencë është falas dhe sigurohet përkthimi. Përfaqësuesit e organizatave në fushën e arsimit të të rriturve që vijnë nga qytete të tjera do të paguhen shpenzimet e udhëtimit sipas rregullës së Fondacionit Tempus.

EPALE është një platformë e zhvilluar si pjesë e programit Erasmus +, i cili lejon të gjithë të përfshirë ose të interesuar në arsimin e të rriturve në Evropë të takohen praktikisht në një vend dhe të ndajnë njohuritë e tyre, përvojat, pyetjet dhe praktikat më të mira.

Të gjitha informacionet shtesë mund të merren duke telefonuar 011/3342 430, opsioni 3 dhe Email: adult-education@tempus.ac.rs

Burimi: tempus.ac.rs dhe Trupi Koordinues