Arkiva e lajmeve
                   

OKO EKIPA – FTON PËR TRAJNIMIN “MIRË ËSHTË TË DIHET, PËRPJEKJA PAGUHET”

23. qershor 2016.

„Organizata Grumbullimit Kreativ” OKO, ju fton në disa aktiviteteve të emëruar “Mirë është të dihet, PËRPJEKJA paguhet”, të cilat do të mbahen minimum dy herë në javë në periudhën prej 22 qershorit deri 31 korrik 2016, në Beograd. Aktivitetet e ndryshme të cilat zhvillohen në vende të ndryshme janë të dedikuara për moshën e të rinjëve nga 15-25 vjeçare, të cilët dëshirojnë të forcojnë aftësitë e tyre në fushën e kërkimit të punës.

Do të shqyrtohen tema të ndryshme të cilat përfshijnë shkrimin e biografisë së punës dhe letrës motivuese, simulimin e bisedës me punëdhënësin dhe komunikimin e vetbesuar, ndërsa do të organizohen edhe punëtoritë dhe shëtitjet creative. Do të zhvillohet edhe kreativiteti dhe ndjenja për punë ekipore. Do të organizohen edhe vizitat në institucionet relevante, por edhe aktivitetet në natyrë. I gjithë procesi do të përfundohet me aksionin publik i cili zhvillohet në qendrën e Beogradit.

Për të marrë pjesë në këtë projekt është nevojshme që të plotësohet formualari https://docs.google.com/forms/d/1X04U0P38_k4qFvtSFvI7C1CZfyHT9gBiSwBhxd5VTto/viewform, ndërsa përgjigjën do ta merrni pas një dite.  

Për më shumë informacione shkruani në e-mail adresën:  kruna.novovic@hotmail.com.

Programi „Mirë është të dihet, PËRPJEKJA paguhet”, realizohet përmes sponzorizimit të Ministrisë së Rinisë dhe Sportit.

Burimi: „Organizata Grumbullimit Kreativ” OKO dhe Trupi Koordinues