Arkiva e lajmeve
                   

NUMRI NACIONAL SOS PËR GRATË ME PËRVOJË NË FUSHËN E DHUNËS 0800-222-033

3. dhjetor 2019.

Ministri i Punës, Punësimit, çështjeve Veterane dhe Sociale Zoran Gjordjeviq mori pjesë në përurimin e numrit të gjashtë kombëtar SOS për gratë me përvojë në fushën e dhunës.

Ministri Gjordjeviq tha me këtë rast se Republika e Serbisë qëndron pas këtij numri SOS, si dhe se të tetë personat që iu përgjigjën thirrjeve të grave me përvojë të dhunës ishin trajnuar dhe licencuar në mënyrë që të japin mbështetjen dhe këshillën më të mirë të mundshme për viktimat e dhunës.

"Linja inteligjente kombëtare SOS do të mësojë nga ngjarjet e përditshme dhe kështu do të përmirësojë punën e saj për të siguruar mbështetjen dhe këshillën më të mirë, në përgjigje të atyre që raportojnë. Linja do të funksionojë 24 orë gjatë gjithë 365 ditëve në vit dhe besoj se punonjësit do të jenë në gjendje t'i përgjigjen gjithçka që pritet këtu, "tha ministri Gjordjeviq.

Ministri Gjordjeviq, gjithashtu theksoi se të gjitha bisedat në linjën SOS do të regjistrohen, me qëllim të parandalimit të çdo lloj abuzimi, për shkak të regjistrave, por edhe për të monitoruar punën e punonjësve, të cilët duhet të kryejnë punën e tyre me përgjegjësi. Ai gjithashtu tha që linja SOS do të financohet nga buxheti i qytetit të Beogradit dhe pjesërisht nga Ministria.

"Unë besoj se pasi të ndryshohet Ligji i Mbrotjes Sociale, ne do të jemi në gjendje të financojmë drejtpërdrejt linjën SOS. Qëllimi është që këto dhe projekte të ngjashme të financohen nga shteti dhe të kenë mundësinë për të marrë më shumë para, të cilat do t'i shfrytëzonin për të përmirësuar punën e tyre ", tha ministri Gjordjeviq, duke theksuar se si shteti ashtu edhe shoqëria duhet të punojnë së bashku për të zgjidhur problemin e dhunës , dhe mënyrat më të mira për ta bërë atë janë përmes bisedës, dialogut dhe edukimit.

Ndihmësja e ministrit Gjordjeviq, Suzana Mishiq,  e caktuar për punët me administrimin dhe menaxhimin e familjeve dhe sektorit të kujdesit shoqëror, tha se numri i linjës SOS 0800222003 nuk është vetëm një qendër thirrje, dhe se është për të gjithë qytetarët e Republikës së Serbisë.

"Thirrja vlerëson kapacitetet, pikat e forta dhe rreziqet e personit i cili thërret, vendos një sistem mbështetës që zgjat për aq kohë sa është e nevojshme për viktimën e dhunës, d.m.th., thirrësi merr mbështetjen e plotë të shtetit, deri sa të mbyllet procedura dhe kriza në të cilën viktima ndodhet. Numri SOS është gjithashtu një masë parandaluese, sepse kushdo që bën dhunë duhet të dijë që ne po largohemi nga fusha në momentin që marrim një telefonatë dhe se i gjithë procesi po përpunohet, "tha ndihmësi i ministrit Mishiq.

Sekretarja e shtetit Stana Bozhoviq theksoi se politika e Qeverisë së Serbisë është zero tolerancë ndaj dhunës dhe çdo formë diskriminimi, dhe se hapja e këtij telefoni është një nga komponentët më të rëndësishëm të Konventës së Stambollit dhe Konventës së Këshillit të Evropës, Konventës për Parandalimin e Dhunës dhe Luftës Kundër Dhunës, Konventë e cila hyri në fuqi në Serbi në gusht të vitit 2014.

Burimi: Ministria e Punës, Punësimit, çështjeve Veterane dhe Sociale dhe Trupi Koordinues