Arkiva e lajmeve
                   

NJOFTIM PËR MEDIA - 10.12.2013.

10. dhjetor 2013.

Kryetari i Trupit koordinues për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, Zoran Stankoviq ka qëndruar sot në Klenikë me puntorët e “Gumoplastikës” nga Bujanoci dhe me atë rast është biseduar për planin e periudhës së ardhëshme për problemet e ndërprerjes së mardhënjës punës. Puntorve që ishin tubuar, kryetari i Trupit koordinues e ka paraqitur planin e vet se në çfar mënyre të kalohet gjendje e krijuar.

Të tubuarit ishin të një fjale në kërkesën që sa më parë të filloj prodhimi dhe procesi i punës. Kryetari i Trupi koordinues ka theksuar se i kupton dhe i mbështet kërkesat e puntorve dhe ka spjeguar që është e nevojshme që sa më shpejt që gjindet partner strategjik, a për atë duhet edhe pakë kohë. Stankoviqi puntorve të tubuar i ka thirrur të jenë të durueshëm dhe ka spjeguar që duhet të pritet vendimi i gjykatës Ekonomike me të cilën vërtetohet dalja nga falimentimi i “Gumoplastikës”.

“Qellimi është që puntorët që ekzistojnë të mbahen në vendet e veta të punës. Është e nevojshme të renovohen objektet e bratisura dhe shkatrruara ku nuk ka ngohje, po dhe kushtet në të cilat punoni janë të papërshtatshëm. Nevojitet të blehen edhe maqina të reja, sepse ato që ekzistojnë janë të rrënuara për atë duhen me sjell teknologji të re,  si dhe menaxhmenti duhet profesional të ngrihet në nivel më të lartë”, ka thënë Stankoviq dhe ka shtuar se deri tash vetëm juristi i falimentuar e ka fakultetin e krymë. Kryetari i Trupit koordinues ka theksuar se Qeveria e Sërbisë është shumë e vendosur që këtë fabrik të qoj në atë nivel në të cilin më herët e ka pasë dhe është këmbëgulës në atë.  

“Fakti është se në 15 vitet e fundit gjatë ramjes së “Gumoplastikës” Qeveria e më hershme ka provuar disa here që ta nxjerr nga falimentimi dhe të nisë prodhimin. Megjithëatë ne jemi të përkushtuar që në këtë të përparojmë dhe ju që me vite punoni në këtë fabrik dhe që i ushqeni familjet nga kjo, nuk e lëshojm rastin”, ka premtuar Stankoviq, duke shtuar,  furnizime të materialit pa përpunuar dhe mbathjeve që janë të shiten që në periudh sa më të shkurt të bëjmë zgjidhje pozitive në këtë drejtim.

Stankoviq ka përmendur që është shumë i vetëdishëm përgjegjësive kur “Gumoplastika” në pyetjen që ajo dikur ka qenë gjikante dhe që detyrat të cilët janë para asaj janë të kopleksuara dhe kërkon koh për të cilën nuk ka zgjidhje të shpejtë.