Arkiva e lajmeve
                   

NJËQIND BUJQ TË PARË NË MEDVEGJË KANË MARRË TË HOLLA NGA BUXHETI KOMUNAL

19. gusht 2019.

Medvegjë - Njëqind bujqë nga Medvegja kanë nënshkruar kontrata në sallën e Kuvendit të komunës së Medvegjës për të rikuperuar fondet e investuara në stimulimin e bujqësisë dhe zhvillimit rural. Disbursimi i parë i fondeve do të bëhet sipas radhës së paraqitjes së kërkesës deri në 5,000,000 RSD.

Programi i masave për zhvillimin e bujqësisë ndan fonde nga buxheti i komunës së Medvegjës në shumën 15,000,000 dinarë, që është 5,000,000 dinarë më shumë se vitin e kaluar.

Gjithsej 13,300,000 dinarë nga ato, për investime në asete fizike të amviserive bujqësore, gjegjësisht për blerjen e makinerive dhe pajisjeve për ujitje, material mbjellës, prokurimin e bagëtive cilësore, ku shuma maksimale e kthimit për këtë masë është 100,000 dinarë dhe 80,000 dinarë për mekanizim.

Si regres për mbarësim artificial u ndanë 800,000 dinarë, me një shumë maksimale të stimulit prej 25,000 dinarë.

Janë ndarë 700,000 dinarë për interes të bashkëfinancimit për kreditë bujqësore, ku shuma maksimale e stimulimit është 25,000 dinarë.

Financimi i kontrollit të pjellorisë së tokës u prezantua si një masë e re nxitëse, e cila do të financohet me një total prej 200,000 dinarësh.

Kryetari i komunës së Medvegjës, Nebojsha Arsiq, i cili dorëzoi kontratat, theksoi se ky program u përpoq të përcaktojë fushat prioritare të veprimtarisë dhe specifikimet dhe nevojat territoriale, duke marrë parasysh ndarjen e duhur të fondeve, të cilat ata patën sukses, gjë që mund të shihet përmes numrit të kërkesave të paraqitura për stimuj.

"Pagesa e fondeve do të bëhet në mënyrë të paraqitjes së kërkesës në mënyrë që pagesa e parë të shkojë deri në 5.000.000 dinarë. Ne do të bëjmë çmos për të siguruar që pagesa e ardhshme dhe nënshkrimi i kontratës të jenë sa më shpejt të jetë e mundur në mënyrë që fermerët e mbetur të mos presin paratë që i kanë investuar, "tha Arsiq.

Burimi: Jugmedia dhe Trupi Koordinues