Arkiva e lajmeve
                   

NJË NUMER I MADHË I VEB PORTALEVE NË SËRBIN JUGORE

2. korrik 2012.

Vranjë – Në vitet e fundit një numër i madhë i veb portaleve informative kanë përmbytur Sërbin Jugore, të gjithë ata luftojn për leximin e publikuit në internet.

Pronarët dhe redaktorët e të gjitha sajteve e arsyetojnë faktin se qytetarve i ju intereson se cfar ndodhë në vendin e tyre, prej sherbimit të sportit e deri te informacionet politike, për të cilat shpesh nuk ka vend në medijat e “mëdha”.

Predrag Bllagojeviq nga Nishi redaktor i portalit “Juzhne vesti (lajmet e jugut)”  të cilat kanë filluar me punen në januar të vitit 2010, thonë se aj sajt i mbulon rrethin e nishin, jabllanicës, pcinjës, toplickës dhe rrethin e pirotit.

Qëllimi i veb portaleve është shpejtisa dhe kualiteti i e informacionit kurse redaktort e portaleve theksojn se secili veb portal i ka lexuesit e vetë.

“Kemi ekip të mirë të shkrimeve edhe pse jemi fillestar në gazetarin online sepse nuk egzistojm as edhe një vit të plotë. Por është treguar se lexuesit na besojnë si dhe lexuesit po rriten prej orës në orë “theksojnë redaksia e agjensionet të Leskovcit “Jugmedija (medija e jugut)” .
Pionerët e internetit të gazetarisë në Sërbin jugore janë gazetarët e “Presheva.com”  të cilat në këto dita kanë festuar  15 vjetorin e egzistimit.

“Ka filluar si hajgare, por me sukses po vazhdon. Qellimi i grupit tonë ishin numri i madhe i puntorve mysafir (gasterbajterat) nga ky vend të cilat janë të dëshiruar për cdo informacion. Tash i kemi 100.000 vizita mujore “, ka thënë Driton Salihu, redaktor i këtij portali.
Portal ii vranjës “Vranje Press” me  17. Korrik do të festoj dhetë vjetorin e punës të sukseshme. Vojkan Ristiq nga Press Vranja ka cekur se kjo agjension në të ardhmën do të specializohet për ceshtje analitike të përpunimit nga temat rajonale me anketa ne mardhenje multietnike.

Portalet kryesisht finasohen nga donacionet, si dhe nga mbeshtetja e pushtetve lokale.