Arkiva e lajmeve
                   

NISU PËR PUNË

31. janar 2013.

Programi „Nisu për punë“ i ndihmon njerzve të cilët dëshirojn të fillojn ose të zgjerojn biznesin e vet. Të gjith qytetarët që kan ide të mira për biznes nga e gjith Sërbia mund të jenë shfrytzues të këtij programi. Nëpërmjet këtij programi, të cilin e zbaton Organizata joqeveritare ENESA nga Nishi, kompania „Philip Morris“ ndanë mjete të pakthyeshme me vlerë prej 200 mijë dinarësh për blerjen e mjeteve të nevojshme për zhvillim të bizneseve. Përveq mjeteve për blerjen e pajisjeve, biznismeneve te ardhëshëm iu është mundësuar edhe trajnimi rreth punës dhe profesionit, e poashtu edhe ndihma e vazhdueshme sa i përket këshillava nga ekspertët ekonomik. Konkursi për ndarjen e mjeteve të pakthyeshme është i hapur deri më 28. shkurt 2013.

Të gjitha informatat rreth programit mund t’i gjeni në ëeb faqen e organizatës ENESA www.pokrenisezaposao.rs

Burimi: EcoNomic Expert Community Association (ENECA)