Arkiva e lajmeve
                   

NGA NPROJEKTI “NORVEGJIA PËR JU” PËR REKONSTRUIMIN E POMPAVE TË UJIT NË PRESHEVË 167.000 UERO

4. dhjetor 2019.

Preshevë - Rindërtimi i stacionit të pompave të ujit “Zhunica” në Preshevë, i financuar nga Norvegjia me 167,000 € përmes projektit “Norvegji për ju – Serbi”, do të kontribuojë në një furnizim më të qëndrueshëm me ujë për 13,000 përdorues në këtë komunë në jug të Serbisë.

Nga pesë puset aktive në burimin e Zhunicës, uji pompohet në një rezervuar klori për trajtim për tu pastruar dhe më pas shpërndahet në sistemin e furnizimit me ujë nga një stacion pompimi.

Aktualisht stacioni i pompimit është i vjetëruar dhe jofunksional, ndërsa dy pompat ekzistuese kanë kapacitet të ulët pa rregullim automatik.

Puna në kuadër të projektit “Norvegjia për ju-Sërbi” përfshin heqjen e pompave të vjetra, prokurimin dhe instalimin e tre pompave centrifugale me një fazë të vetme, si dhe instalimin e kabineteve të reja shpërndarëse me pajisje të shoqëruara, tha Zyra e Kombeve të Bashkuara për shërbimet e Projektit (UNOPS).

Ky projekt ka një rëndësi të madhe për komunën e Preshevës, pasi kontribuon në një furnizim më të qëndrueshëm me ujë për qytetarët e tij, si dhe për qendrën e migrantëve. Vlera e këtyre punimeve është 160,000 €, ndërsa 7,000 € të tjera janë ndarë për mbikëqyrje teknike. Kjo ndërhyrje duhet të përfundojë në fillim të marsit 2020 ", thotë menaxheri i projektit në Serbi“Norvegjia për ju-Sërbi”, Radula Ristovic.

 Rindërtimi i stacionit të pompimit do të jetë një parakusht teknik për fazën e dytë të projektit, i cili përfshin ndërtimin e një tubacioni "përforcues" nga stacioni i pompimit "Zhunice" në rezervuarin "Burimet e varfëra".

Projekti “Norvegjia për ju-Sërbi”, synon të kontribuojë në një zhvillim të ekuilibruar socio-ekonomik në Serbi duke rritur mundësi punësimi, veçanërisht për grupet e cenuara dhe të margjinalizuar, duke mbështetur kohezionin social, përmirësimin e infrastrukturës lokale dhe krijimin e një kornize të sigurisë e informacionit të qeverisjes në Serbi.

Projekti është financuar nga Mbretëria e Norvegjisë me 6.18 milion € dhe aktivitetet në teren po kryhen nga Zyra e Kombeve të Bashkuara për shërbimet e projektit (UNOPS).

Burimi: Tanjug dhe Trupi koordinues