Arkiva e lajmeve
                   

NGA 1 QERSHORI LEHTËSIRA MË TË MËDHA PËR QYTETARËT E RREZIKUAR SOCIAL PËR PAGESAT E LLOGARIVE PËR RRYMË

28. maj 2020.

Beograd - Lehtësimet për pagimin e faturave të energjisë elektrike dhe të gazit do t'u jepen qytetarëve të rrezikuar me të ardhura më të larta se sa ka qenë deri më tani nga 1 qershori, i cili do të mundësojë një familje me shumë anëtarë (gjashtë ose më shumë anëtarë) me të ardhura mujore deri në 35.696 dinarë ta realizoj këtë të drejtë,  shkruajnë "Večernje novosti".

Kështu, si kusht për fitimin e statusit të një parapaguesi të cënuar, kufiri i sipërm i të ardhurave për familjet më të shumta u ngrit me 670 dinarë. Për familjet e tjera, rritja e kufirit sillet nga 280 në 530 dinarë.

Kjo është parashikuar me rregulloren e re të Ministrisë së Minierave dhe Energjisë. Ky dokument përcakton kufirin e të ardhurave mujore të familjes në bazë të së cilës ata mund të fitojnë statusin e konsumatorit të rrezikuar nga energjia. Dekreti i Qeverisë përcakton kushtet për marrjen e këtij statusi.

Ministri kompetent Aleksandar Antić tha se gjithçka ishte bërë për ta bërë më të lehtë procedurën.

"Të gjithë ata që marrin ndihmë sociale ose ndihmë për fëmijë, nuk duhet të bëjnë kërkesë për këtë masë, u jepet automatikisht atyre. Dy herë në vit, me rregullore u vendosën kufijtë e të ardhurave që janë në përputhje me rritjen e çmimeve të konsumit, në mënyrë që njerëzit me të ardhura më të larta ata janë konkurrues, "shpjegoi Antić.

Kjo masë ka qenë në fuqi vetëm për disa vjet, por, siç deklaroi ai, ajo tashmë përdoret nga rreth 75,000 familje që kanë këto përfitime çdo muaj.

Antić u bëri thirrje të gjithë atyre që besojnë se i plotësojnë kushtet, ta ushtrojnë atë të drejtë përmes vetëqeverisjeve lokale dhe qendrave të tyre për punë sociale.

"Ata kanë udhëzime shumë të qarta. Me dekretin dhe rregulloren, ne përcaktuam kategoritë në lidhje me numrin e anëtarëve të familjes dhe të ardhurat e tyre mujore ", tha Antić.

Dekreti përcakton që gjatë një viti kalendarik, personat e cënuar mund të vendosin të zvogëlojë detyrimin mujor për të përdorur vetëm një burim energjie.

Burimi: Beta dhe Trupi Koordinues