Arkiva e lajmeve
                   

NEKSUSI I VRAJËS NË KUADËR TË PROJEKTIT “AVANSIMI I BASHKËPUNIMIT NDËRETNIK TË VRAJËS DHE TUTINIT DUKE FORCUAR ROLIN E VAJZAVE DHE GRAVE TË PAKICAVE ETNIKE”

3. dhjetor 2019.

Në kuadër të projektit "Përmirësimi i bashkëpunimit ndëretnik midis Vrajës dhe Tutinit duke fuqizuar vajzat dhe gratë që i përkasin pakicave etnike dhe rrjetëzimin e palëve përkatëse nga komunitetet lokale", Shoqata NEKSUS në Vrajë organizoi takim avokimi me përfaqësuesit e institucioneve.

Sipas Milena Dimitrijeviq, menaxheres së projektit, takimi u organizua për të identifikuar problemet themelore të grave nga grupet e pakicave etnike, përfshirë gratë emigrante, dhe ka qenë i përkushtuar në organizimin e ngjarjeve lokale.

Takimi shkëmbeu përvoja mbi pozicionin e grave nga grupet minoritare nga perspektiva e institucioneve. Është konstatuar se ekziston nevoja për të fuqizuar gratë dhe vajzat në fushën e shëndetit riproduktiv, rreth të cilës ka folur fizioterapistja Jozica Brankoviq. Sipas saj, do të organizohen leksione për shëndetin riproduktiv dhe kontrollimet gjinekologjike të grave.

Ekzistojnë gjithashtu plane për punëtori arsimore me vajza të klasave të 7-ta dhe të 8-ta nga tre shkolla fillore. Aksioni do të përfshijë rreth 100 gra dhe vajza rome, si dhe gra emigrante.

Shoqata e Qytetarëve NEKSUS në Vrajë implementon këtë projekt me organizatën partnere IMPULS nga Tutini, dhe projekti është financuar nga Bashkimi Evropian, në partneritet me Qeverinë e Republikës së Serbisë, përmes programit EUPRO.

Burimi: RTV Ritam dhe Trupi Koordinues