Arkiva e lajmeve
                   

NË SHKOLLËN “B. RADIÇEVIQ “JANË SIGURUAR TEKSTET SHKOLLORE DHE NGROHJA

19. tetor 2021.

Bujanoc - Beograd – Tekstet shkollore falas arritën në shkollën fillore Branko Radiçeviq në Bujanoc, të cilat ishin vonuar pothuajse dy muaj. Ngrohja u riparua, kështu që disa nga problemet në shkollë u zgjidhën.

"Shkolla mori tekste shkollore falas për nxënësit e klasës së tretë dhe të katërt," tha drejtori Nenad Tasiq.

Prindërit u zhgënjyen që fëmijët e tyre nuk kishin tekste shkollore për një muaj që nga fillimi i shkollës, ata kishin frikë se nuk do të ketë tekste shkollore falas.

Këta janë tekste shkollore  që Ministria e Arsimit ofron për nxënësit  nga familjet që janë përfituese të ndihmës sociale, nxënësit me aftësi të kufizuara dhe të cilët edukohen sipas IEP -së.

Sipas drejtorit, çështja e ngrohjes është zgjidhur në shkollë, në mënyrë që nxënësit të mos kenë probleme.

Burimi: Bujanovaçke dhe Trupi Koordinues