Arkiva e lajmeve
                   

NË PRESHEVË JANË GJETUR NJËZET BOMBA KASETORE

25. maj 2011.

Preshevë -gati rreth njëzat bomba kasetore të mbetura janë gjetur dhe asgjësuar nga 29 prilli në fshatin Bushtran, në komunë të Preshevës, ka deklaruar dje Emil Jeremiq, drejtor regjional i ndihmës së popullit Norvegjez e cila financon largimin e projektilëve.

 „Në Bushtran momentalisht janë duke punuar 26 deminues, dhe ky është fillimi i projektit tri vjeçar të largimit të bombave kasetore në 4,3 kilometra katror hapsira të dyshuara në jug të Sërbisë” potencoi Jeremiq.
Sipas fjalëve të tij, bombat kasetore të cilat deri tash janë asgjësuar janë gjetur në tokat punuese për të cilën shkak vitëve të fundit shumë banorë janë lënduar kur kanë hasur në bombat e mbetura nga bombardimet e NATO-s të viti 1999.
 
„E rëndësishme është që municioni kasetor i gjetur sa më shpejt të asgjësohet. Sipas procedurave standarde, kjo bëhet në vend të ngjarjes dhe nuk ka zhvendosje të bombës, ndërsa për 26 majë janë paraparë asgjësime të reja të projektilëve. Presim që pastrimi i hapsirave në Bushtran do të përfundojë kah fundi i verës, pas së cilës do të kalojmë në lokacionin e radhës”, deklaroi Jeremiq. 

Për largimin e bombave kasetore nga hapsirat e Preshevës, Bujanocit dhe Kurshumlisë Qeveria e Norvegjisë, për mes ndihmës së popullit Norvegjez i ka ndarë rreth 3,5 milion evra, ndërsa menjanimi i bombave kasetore realizohet në bashkëpunim me Qendrën republikane për deminim.

Sipas të dhënave të ndihmës së popullit Norvegjez, në Sërbi egzistojnë rreth 15 kilometra katror me bomba kasetore të paeksploduara.