Arkiva e lajmeve
                   

NË MEDVEGJË ËSHTË THEMELUAR SHOQATA “ZEMËR PËR FËMIJË”

22. dhjetor 2016.

Medvegjë – Në Medvegjë është mbajtur mbledhja në lidhje me themelimin e shoqatës “Zemër për fëmijë”. Shoqata është themeluar për qëllim të avansimit të pozitës së gruas dhe të rinëve me pengesa në zhvillimin fizik dhe intelektual, si edhe ofrimin e përkrahjes profesionale të fëmijëve dhe anëtarëve të familjes.

Në mbledhje janë miratuar njëzëri pesë pikat e rendit të ditës, të cilat përveç të tjerash përfshijnë edhe sjelljen e aktit për themelimin e Shoqatës, zgjedhjen e udhëheqësve dhe konfirmimin e detyrave dhe qëllimeve të saj.

„Prindërit e fëmijëve me pengesa në zhvillim dhe atyre me invaliditet dëshirojnë që me themelimin e kësaj shoqate të tërheqin vëmendjen në vete, sepse shumë kohë nuk kanë mundur që të realizojnë disa nga të drejtat e tyre dhe kanë qenë në këtë mjedis të vogël në plan të dytë”, ka thënë kryetarja e kësaj shoqate, Radmilla Milojkoviq. Ajo tha se:

„Përkrahje të madhe për themelimin e shoqatës “Zemër për fëmijë”, e kanë marrë nga vetqeverisja lokale dhe kryetari i komunës së Medvegjës, Nebojsha Arsiq, si edhe premtimin që fëmijëve me aftësi të kufizuar dhe familjeve të tyre t`i ofrohet ndihmë”.

Shoqata momentalisht ka 15 anëtarë, mirëpo ky numër është i ndryshueshëm sespe themeluesit e Shoqatës kanë për qëllim popullarizimin e këtij problem në nivel lokalm si edhe angazhimin e sa më shumë pjesëtarëve të komunitetit. Në seancën e ardhshme do të bisedohet edhe për hapjen një vendqëndrimit të fëmijëve me invaliditet dhe rreth problemeve të tyre.

Burimi: Info Qendra Jug dhe Trupi Koordinues