Arkiva e lajmeve
                   

NË MEDVEGJË ËSHTË MBAJTUR MBLEDHJA E KUVENDIT KOMUNAL

24. tetor 2016.

Medvegjë – Në Medvegjë është mbajtur seanca e nëntë e Kuvendit Komunal, ndërsa në rend të ditës ishin dy pika, prej të cilave njëra është marrja e Vendimit mbi ndryshimet dhe plotësimin e Vendimeve mbi buxhetin të komunës së Medvegjës për vitin 2016.

Rebalans buxheti është miratuar me shumicën e votive të këshilltarëve të pranishëm, ndërsa Vendimi është shumë i rëndësisësh për komunën e Medvegjës, duke marrë parasysh se bëhet fjalër për projektin e komunës së Medvegjës, të cilën e përkrah Zyra për Investime Publike. Projekti është dedikuar për sanimin dhe rekonstruktuimin e Shtëpisë së Shëndetit në Medvegjë, përkatësisht në ndryshimin e inventarit dhe çatisë së vjetër.

Burimi: Info Qendra Jug dhe Trupi Koordinues