Arkiva e lajmeve
                   

NË MEDVEGJË ËSHTË MBAJTUR EDHE NJË LIGJERATË E SHËRBIMIT PROFESIONAL PËR KËSHILLA BUJQËSORE

21. mars 2016.

Medvegjë – Në sallën e Kuvendit Komunal të Medvegjës, është mbajtur edhe një ligjeratë e Shërbimit Profesional për Këshilla Bujqësore nga Leskoci.

Ligjerimi ka filluar me mirëseardhjen e kryetarit të komunës së Medvegjës, Nebojsha Arsiq, i cili ka njoftuar të pranishmit që në takimin e Këshillit Komunal do të miratohet program inkurajimit lokal në bujqësi.

Pas kësaj kanë vazhduar ligjerimi tematik për këtë tema:

1. Informatat më të reja në ushqimin e deleve – mr Dejan Rangjelloviq

2. Sortimetni i mjedurave – inxh. i diplomuar i bujqësisë Dalibor Cvetanoviq

3. IPARD program – inxh. i diplomuar i bujqësisë Nenad Stefanoviq

4.Rregullorja mbi ndarjen e stimujve në bujqësi dhe rregulloret nga fusha e bagëtisë – mr Dejan Rangjelloviq

5. Regjistrimi në Regjistrin e Venarisë - inxh. i diplomuar i bujqësisë Dalibor Cvetanoviq

Burimi: Info Qendra Jug dhe Trupi Koordinues