Arkiva e lajmeve
                   

NË JUG TË SERBISË DUHET FONDI PËR ZHVILLIM

20. janar 2012.

Leskovc – Në jug të Sërbis, rreth Leskovcit, Vranjës, Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës më vështir është të hapur vende të punës. Për atë janë më të rëndësishme aktivitet për biznes në rrethin e Pçinjës dhe Jabllanicës , është mirë që të ruhen vendet e punës dhe krijim e kushteve për vende të reja të punës. Me këtë vlerësim, kryetari Odës Ekonomike për Trekti Goran Joviq, theksoi për momentin punë kërkojn 65.000 persona, ndërsa në mardhënje puna janë 72.000 persona.


Kohë më parë kemi vendosur që mundësia për zhvillimin e jugut te Serbisë është  bujqësia dhe për këtë arsye kemi mbështetur rritjen e buxhetit për këtë degë.Theksoi Joviq.

Në jug të Serbisë tani ka mjaft tokë të papërpunuara, dhe si në fshatra jetojnë familje, të moshuar është nevojshme të projektuar politikën e zhvillimit  në këtë zonë .

“Propozimi ynë është për të krijuar një Fond për  Zhvillim në jug të Sërbis, sespe ajo është shanci për të ndarë mjete për këtë rrethin. Si një odë kemi mbrojtur dhe kemi nxitur  investitor të huaj, por ne mendojmë se në një mënyrë të ngjashme, të ndajmë mjete të caktuar në buqësi,mundet të ndihmohet jo vetëm në hapjen e vendeve të reja të punës, por edhe ne ringjalljen e vërtet të fshatrave!. tha Joviq.

Afaristët nga jugu i Sërbis nuk janë të kënaqur me bilancin e përgjithshëm të eksporteve të viti të kaluar. Vazhdon bashkpunimi me kompanitë nga Italija, por edhe me kolektivet nga Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia, Sllovenia dhe Gjermania.Eksportuesit kryesore janë Simpo, Alfa Plam, Gruner, Rinia, Shëndeti, dhe disa firma të njohura nga Vranja dhe Leskovci. Në eksport, më së shumti marrin pjes ndërrmarsit nga Vranja dhe Leskovci.

Pika e synuar janë vendet e rajonit, dhe aty ndërrmarrsit e tanë kanë më shumë rast për biznisin e eksportit, theksoi Joviqi.

Ai shtoi se pavarësisht nga distanca, me tregun Rus, në drejtim të eksportit të produkteve ushqimore, janë premtues, nëse ata sigurojnë vazhdimësinë dhe cilësi në ofrimin e frutave dhe perimeve.