Arkiva e lajmeve
                   

NË BUJANOC ËSHTË MBYLLUR KOMUNIKACIONI

24. qershor 2014.

Përshkak ndëmtimeve, në fund të muajit maj, ura në lumin e Moravës Jugore në Bujanoc është mbyllur për komunikacion. Për këtë vendbanorët e dhjetra fshatrave kanë përdorur rrugët e gjata alternative. Qeverisja lokale thotë se ura duhet të rrënohet sepse është në rrugën e Koridorit 10.

Ura e cila lidh Bujanoci me disa fshatra, përshkak dëmtimeve ende është i ndaluar për komunikacion.

Lumi ka dëmtuar mbajtëset e urës së Moravës së Jugut. Ura në shumë vende është dëmtuar, ndërsa i ka rënë edhe një pjesë e rrethojave. Nuk është i sigurt komunikacioni, ndërsa vendbanorët më së shpeshti kalojnë në këmbë ose me biçikleta.

"Nuk frigohem, nuk jam aq njeri i rëndë sa që ura të bie nga unë", thotë Stojan Gjorgjiq.

"Është dashur që të blejmë motorçikletata dhe biçikleta që ta kalojmë urën, që mos të shkojmë rrugës së gjatë", thotë Dragan Ristiq nga Zhuzhelica e Bujanocit.

Shkaktar është dheu dhe për këtë kalimi përmes urës është i pa mundur për automobila dhe autobusë. Vendbanorët e dhjetra fshatrave përdorin rrugët alternative, të gjata prej dy deri në tetë kilometra.

"Rruga nuk është e mirë dhe duhet që të rregullohet sa më parë. Ura është ndërtuar para më shumë se 50 vite dhe nga atëherë nuk është sanuar”, thotë Zoran Dimitrijeviq nga Bujanoci.

Gërmimet dhe dëmtimet janë pasojë e eksploatimit të paligjshëm të dheut nga lumi.

"Fajtorët më të mëdhenj për dëmtimin e urës janë ata të cilët ndërtojnë rrugët“, thotë Dragolub Mitiq nga Lilanca e Bujanocit.

Për rekonstruktuimin e urës janë të nevojshme  80 milion dinarë. Qeveria lokale thotë se mjete për këtë nuk ka. Ura edhe ashtu do të rrënohet, sepse është në vijën e Koridorit 10.

Ura e re do të ndërtohen vetëm kur do të ndërtohet pjesa e autoudhës Spska Kuqa – Levosojë, e gjatë tetë kilometra.

Burimi: RTS