Arkiva e lajmeve
                   

NDRYSHE NGA TE TJERET:KONKURSI SKGO PËR APLIKIMET MË TË MIRA TË MEDIAVE PËR PRAKTIKËN NË VETËQEVERISJEN LOKALE

9. korrik 2019.

Në kuadër të programit “Mbështetje për Vetëqeverisje Lokale në Serbi drejt BE-së - faza e dyte" financuar nga Qeveria e Suedisë, Konferenca e Përhershme e Qyteteve dhe Komunave- Këshilli i qyteteve dhe komunave të Srbisë(SKGO), dhe  këtë vit  shpall konkursin  për aplikimet më të mira të mediave për praktikën në vetëqeverisjen lokale  „Ndryshe nga te tjeret”.

Konkursi është i hapur për gazetarët nga mediat lokale, rajonale dhe kombëtare nga data 15 prill deri më 15 tetor 2019.

Temat e konkursit janë: integrimi në BE, mbrojtja e mjedisit, përmirësimi i ë biznesit, parandalimi dhe menaxhimi  të situatave të jashtëzakonshme, si dhe barazia gjinore dhe të drejtat e njeriut në nivel lokal. Duke shpallur këtë konkurs SKGO dëshiron të theksojë rëndësinë dhe rolin e autoriteteve lokale në këto fusha në mënyrë që të përmirësojë cilësinë e shërbimeve që u ofrohen qytetarëve.

Në kuadër të konkursit “Ndryshe nga te tjeret” do të jepen pesë çmime dhe autorët më të mirë do të shpërblehen me laptopë.

Aplikimet duhet të dërgohen në Shërbimin Informativ SKGO në mënyrë elektronike zeljko.krnetic@skgo.org и milos.obradovic@skgo.org, ose me postë në adresën STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA-Služba za informisanje, Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd, të shënohet –MEDIJSKI KONKURS “DRUGAČIJE OD DRUGIH”

Informacione shtesë mbi konkursin janë në dispozicion http://www.skgo.org/storage/app/media/uploaded files/Tekst%20medijskog%20konkursa%202019.pdf

Burimi: www.skgo.org  dhe Trupi koordinues