Arkiva e lajmeve
                   

NDIHMË NGA BUJANOCI PO VAZHDON TË DËRGOHET

22. maj 2014.

Nga Bujanoci për në Paraqin janë nisur pesë kamionë.

 “Me bashkësin kishtare në Bujanoc do të mledhim mallin ku është nëpër fshatra dhe në kisha  dhe do ta sjellim në Kryqin e Kuq për ta bërë renditjen dhe përgaditjen” thotë Branislav Lazareviq nga Kryqi i Kuq në Bujanoc.

“Paratë që i ka pasur në llogari Bashksia lokale, rreth 100 mi dinarë, menjëher kemi vendosur ti i bartim në llogarin e Qeverisë së Repoblikës Sërbisë”, thotë Bozhidar Tashkoviq nga Bashksia lokale e Bujanocit.

Janë të bashkuar të rinjtë e Bujanocit “Inicijativa qytetare”kanë themeluar shtabim e krizave shtab i cili ka alarmuar edhe rrjetet ndërkombëtare dhe organizatat civile si dhe donatorët.

 “Inicijativa qytetare kanë bërë apel për ndihmë e kanë përkthyer në më shumë se 20 gjuhë dhe i'а kanë drejtuar të gjitha organizatave të cilat munden të ndihmojnë”, ka thënë Ana Maniq koordinatore e Youth build programit.

 “Jemi mbledhur, të gjithë kanë pruar çka kanë pasur dhe vazhdojmë me aksionin. Tash do të mbledhim para që të blejmë ato çka është më se e nevojshme”, thotë Milica Markoviq, vullnetare.

Në të gjitha komunat e rrethit Pçinjës po vazhdon mbledhja e ndihmave për popullsinë e rrezikuar. Në shoqatët “Shoku më i mire” dhe “Vranjski kinolozi” po mbledhin ndihmë për kafshët.

Burimi: RTS dhe Trupi Koordinues