Arkiva e lajmeve
                   

MUNDËSIA PËR ZHVILLIMIN E JUGUT TË SËRBISË

23. prill 2013.

Nish – Aleanca nacionale për zhvillim ekonomik lokal (NALED) ka ftuar përfaqësuesit e nëntë komunave nga zona e jugut të Sërbisë – si Nishi, Dolevac, Gaxhin Hani, Leskovci, Meroshina, Vranja, Bujanoci, dhe Vlladiçin Hani, që përmes partneriteit publiko-privat të zgjidhin disa nga problemet e tyre kryesore në fushën e infrastrukturës ose ofrimit të shërbimeve.

Duke falënderuar projektit „Partneriteti publiko-privat – çelës i zhvillimit të qëndrueshëm“, të cilin bashkë do ta realizojnë NALED dhe USAID, këtë vit nëntë komunat nga Sërbia do të fitojnë ndihmë rreth përpilimit të planeve aksionale për të implementuar partneritetin publiko-privat, ndërsa NALED dhe USAID për ata do të organizojë konferencën për investime me qëllim të tërheqjes së partnerëve.

Këshilltari ligjor i NALED-it, Fillip Fillipoviq, theksoi që me projket janë përfshirë 32 komuna dhe që ato kanë afat deri në qershor të vendosin se me cilën ide do të konkurojnë në projektin „Partneriteti publiko-privat“. Komisioni profesional gjatë korrikut do të përzgjedhë idetë më të mira, ndërsa në nëntor do të organizohet konferenca për investime, në të cilën investirorëve nga vendi dhe jashtë vendit do t’i prezentohen planet aksionale  për realizimin e projekteve përmes partneritetit publiko-privat. Shanset më të mëdha që të gjinden në rrethin e të përzgjedhurëve i kanë idetë ose projektet, të cilat nxisin konkurrencën e administratave lokale dhe hapjen e vendeve të reja të punës”, tha Fillipoviq. Ai theksoi që sektori privat është i interesuar, që para se gjithash të investojë në projektet nga fusha e reciklimit dhe ndërtimit të deponive. Përfaqësuesit e NALED-it i propozuan komunave nga jugu i Sërbisë që të mendojnë edhe për partneritetin publiko-privat në shëndetësi. Siç theksuan përfaqësuesit e NALED-it, partneriteti publiko-privat në shëndetësi, a para se gjithash në banja, do të mundësonte ngritjen e kualitetit të shërbimeve, të zvoglojë numrin e puntorëve shëndetësorë në entin për punësim dhe të mundësojë që sektori i shëndetsisë të bëhet profitabil. Ata theksuan që praktika e vendeve të evropës lindore ka dëshmuar që iniciativa për themelimin e partneritetit publiko-privat fillon çdoherë prej nivelit lokal dhe me shumë sukses realizohet në shumë fusha, si  bartja e  mbeturinave, hapja e shtëpive për pleq dhe ndërtimi i aqua parqeve. Përfaqësuesit e NALED-it thanë që vendi jonë është në fillim të vendosjes së bashkëpunimit mes sektorit privat dhe publik dhe se interesimi i administratave lokale që të bashkëpunojnë me sektorin privat është shumë i zbehët.

Burimi : Privredni Pregled