Arkiva e lajmeve
                   

MISRI I ASGJËSUAR

13. gusht 2012.

Shuma e dëmit të shkaktuar nga thatësirat në rrethin e Jabllanicës, do të njihet më vonë në këtë muaj, kur drejtoriati për ekonomi dhe buqësi në Leskovc do ta përgadit një raport të plotë.

Për shkak të periudhës së thatë në qershorë, korrik dhe gusht, rendimetri i misrit ishte asgjësuar.

Në rrethin e Jabllanicës misër është mbjellur 29500 hektar tokë. Edhe pse gjatë majit rreshjet kanë arritur 120 milimetra për mëtër katror, thatësira gjatë dy muajve e gjysë të fundit i ka sjellë të presin që misri do të bëhet 1000 kg  në hektarë. Vitin e kaluar misri arriti në 3.5 ton në hektarë   kështu që këtë vit 350 përqind më pakë në krahasim me vitin e kaluar 2011.

Nëse do të ketë të reshuara ajo do të arrin ti zvogloj humbjet në misër. Më pakë dëm do të kënë vetëm pronat të cilat gjatë pjekjes së misrit kan zbatu masat agroteknike.