Arkiva e lajmeve
                   

MINISTRI VERBIQ KA BISEDUAR ME KRYETARÇT E KOMUNÇS SÇ PRESHEVÇS DHE BUJNAOCIT

18. korrik 2014.

Ministri i Arsimit, Shkencçs dhe Zhvillimit Teknologjik, dr Sçrgjan Verbiq ka biseduar me kryetarçt e komunçs sç Bujanocit dhe Preshevçs, Nagip Arifin dhe Ragmi Mustafçn.

Takimi i cili çshtç mbajtur nç Ministrinç e Arsimit, Shkencçs dhe Zhvillimit Teknologjik ka marrç pjesç Jellena Çolliq, zëdhënse e drejtoreshës së Trupit Koordinues i Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, si dhe kryetari i Kuvendit të komunsë së Bujanocit Jonuz Musliu.

Përfaqësuesit e këtyre komunave në takim kanë biseduar rreth gjendjes së arsimit në këtë territor dhe kanë paraqitur problemet me të cilat ballafaqohen në fushën e arsimit. Disa nga temat e bisedës kanë përfshirë edhe funskionimit pa pengesë të shkollave dhe këshillave shkollor, si dhe mungesa e teksteve në gjuhën shqipe.

Ministri Verbiq ka thënë se zgjidhje e çështjeve të hapura në radhë të parë duhet të jetë në interes për nxënësit dhe në përputhshmëri me ligjin dhe se është shumë e rëndësishme çështja e arsmit të nxënësve në gjuhët e pakicave kombëtare. Ai ka deklaruar se është procedurë hartimi i Ligjit për Tekstet, me të cilin do të rregullohen më mirë çështja e teksteve në gjuhët e pakicave kombëtare, si dhe mungesa e teksteve në gjuhën shqipe.

Burimi: Ueb faqja e Ministrisë së  Arsimit, Shkencçs dhe Zhvillimit Teknologjik