Arkiva e lajmeve
                   

MINISTRI I DREJTËSISË PER RRJETIN E RI TE GJYKATAVE NE SRBINË JUGORE

16. dhjetor 2013.

“Kërkesat e Shqipatarëve nga Sërbija jugore lidhur me rrjetin e gjykatave apsolutisht nuk janë racionale dhe reale” ka thënë Ministri i drejtësis Nikola Sellakovq. Ai theksoi se këto probleme duhet te zgjidhen me dialog, dhe jo me nënçmime dhe me dalje nga bisedime, sepse problemi pastaj do të thellohet.

“ Në Preshevë ekziston gjykata e veçant për kundërvajtje, ndërsa rrjeti i ri i gjykatave parasheh që në Bujanoc të jetë gjykata e veçant themelore. Analizën të cilën e kemi bërë, e cila ka të bëjë me kapacitetin kadrovik dhe numrin e lëndëve të cilat ekzistojn në Bujanoc dhe Preshevë, ka treguar se kërkesat për këto dy komuna do ti përmbush vetëm nje gjykatë themelore. Problemi më i madhë është se atje nuk kemi  kandidat adekuat e të cilët janë pjestarët e nacionalitetit shqiptarë e të cilët mund të paraqiten për provimin për noter dhe për provimin përmbarues.

Burimi:TV happy dhe Trupi Koordinus