Arkiva e lajmeve
                   

MËSUES GJUSA KËRKON NDIHMË NË MËNYRË QË FËMIJËVE TI LEHTËSOHET MËSIMI

21. tetor 2021.

Bujanoc - Beograd – Që të investohet në teknologji moderne për procesin mësimor si në vendet e zhvilluara të botës, një nga mësimdhënësit më inovativ nga shkolla fillore e  Bujanocit "Branko Radiceviq"  mësuesi Slagjan Petrovic Gjusa, siç thotë ai, mendoi të kërkoj një sponsor për diçka që do ta lehtësonte punën e përditshme të fëmijëve.

Si një ambasador global i komunitetit të njohur të mësuesve novatorë, pas një trajnimi tjetër të suksesshëm në fushën e teknologjive moderne të mësimdhënies dhe aplikimit të tyre, marrjes së softuerit për përdorim falas, Petrovic thotë se hapi tjetër drejt mësimdhënies më të mirë është ekran i zgjuar, i cili, sipas këtij mësuesi, mund të vijë me ndihmën e njerëzve që kanë interes për përparim në arsim.

Çmimi i këtij ekrani dixhital është deri në 250.000 dinarë, që nuk është një çmim shumë i lartë për përfitimet që fëmijët do të marrin nga puna me të, sepse bëhet fjalë për mësimdhënie më moderne, përvetësim të njësive mësimore me teknologjinë moderne të mësimdhënies të përdorur në të gjitha shkolla në të gjithë botën. ", thotë mësuesi Gjusa.

Ai shton se Ministria e arsimit, por edhe kompanitë e mëdha të telekomunikacionit mund të përcjellin dhe mbështesin financiarisht këtë lloj mësimi në shkolla.

"Ne duhet të vazhdojmë me kohën. Mësimi nuk mund të jetë i njëjti me 30 vjet më parë, sepse nuk janë interesante për fëmijët. Përmes këtij aplikacioni IQ, mora një kod për klasën time dhe nxënësi mund të ketë qasje në të gjithë njësinë mësimore, dhe unë mund ta kontrolloj menjëherë punën e tij, ose në internet ose në klasë, "thotë ai.

Si mësues që filloi me një brez të ri nxënësish në shtator, ai thekson se një nga qëllimet, përveç besimit dhe respektit reciprok, është përdorimi më i madh i teknologjisë mësimore në mënyrë që fëmijët të zotërojnë mësimet në mënyrën më interesante dhe më në arritjen e njohurive.

Slagjan Petroviq Gjusa është një ambasador i Komunitetit të zgjuar dhe një nga të paktët mësues që po avancohet në nivel ndërkombëtar.

Burimi: Bujanovacke dhe Trupi koordinues

Teknologjinë bashkëkohore arsimore në procesin  mësimor e aplikon që 20 vjet, ndërsa ka të pregaditura rreth 3000 orë digjitale duke shfrytëzuar softvere të ndryshme dhe mjete mësimore.